BLIV SAMARBEJDSPARTNER

Som lokal katalysator for frivillighed tror vi på, at vi bedst kan styrke og udvikle frivilligheden sammen med andre, og vi arbejder derfor altid for at skabe nye samarbejder og netværk på tværs af sektorer. Vi rådgiver, sparrer og skaber projekter med fokus på at udvikle frivilligheden og afprøve nye metoder og koncepter. Hvis du som forening, virksomhed eller kommune ønsker at vide mere om, hvordan vi samarbejder, eller du er interesseret i at tage del, kan du læse mere her på siden.

For foreninger

Som forening kan du samarbejde med frivilligcentret og være med til at udvikle og styrke frivilligheden, eller afprøve nye metoder og koncepter, som skal styrke det frivillige engagement i din forening og foreningslivet generelt. Vores arbejde og projekter tager altid udgangspunkt i konkrete behov og problemstillinger, vi møder gennem dialog og samarbejde med foreninger, og vi er derfor altid på udkig efter nye samarbejdspartnere.

Projekterne og samarbejdet kan blandt andet handle om:  


Metodeudvikling af frivillige initiativer

Frivilligcentret arbejder målrettet for at udvikle og kvalificere nye metoder. Det kan fx handle om god velkomst og inklusion i foreninger, om udvikling af gode samarbejder på tværs af sektorer, og om hvordan vi kan engagere mennesker med forskellige behov og forudsætninger i frivilligt arbejde. Lige nu arbejder vi blandt andet på at afprøve forskellige organiseringsformer, der skal bane vejen for, at flere mennesker med handicap deltager i frivilligt arbejde. Du kan læse mere her. 
 

Rekruttering og organisering af frivillige

Frivilligcentret afprøver og udvikler løbende koncepter for rekruttering og organisering af frivillige, som matcher foreningers behov med de efterspørgsler, vi oplever blandt potentielle frivillige. Frivilligcentret har blandt andet udviklet et koncept for rekruttering og organisering af unge frivillige, som tager udgangspunkt i, at mange unge efterspørger fleksibilitet og kortvarige frivilligopgaver, mens mange foreninger efterspørger kontinuerlige og stabile frivillige - læs mere om konceptet gruppefrivillighed her.

Opbygning af nye tværsektorielle samarbejder
Frivilligcentret har et bredt netværk blandt uddannelsesinstitutioner, kommunale aktører og virksomheder, som ønsker at samarbejde med civilsamfundsaktører og understøtte det frivillige engagement i lokalområdet. Vores arbejde handler dels om, hvad der skal til for at udvikle gode og bæredygtige samarbejder, hvordan der tages højde for ligheder og forskelle mellem forskellige organisationstyper, samt hvordan vi sikrer større kendskab på tværs af sektorer.

​Frivilligcentret får løbende kontakt til både enkeltpersoner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som gerne vil ud og gøre en forskel i de københavnske foreninger, ligesom vi løbende får kendskab til forskellige samarbejdsmuligheder på tværs af lokale foreninger. Vi vil gerne udvide vores kendskab og netværk til relevante foreninger, vi kan henvise til i disse sammenhænge, og vi har derfor lavet et spørgeskema til foreninger. Ved at udfylde skemaet bliver din forening en del af frivilligcentrets netværk, og på baggrund af oplysningerne du udfylder, vil vi kontakte dig, hvis der opstår relevante samarbejdsmuligheder eller kontakt til potentielle nye frivillige.


Har du idéer til nye måder at organisere frivillige på, ønsker du at samarbejde med en virksomhed eller kommune, eller ønsker du at udvikle et nyt projekt sammen med frivilligcentret, er du meget velkommen til at kontakte os.  

Du kan også læse mere om andre projekter, vi har lavet i samarbejde med foreninger her.

 

For kommuner

Som kommune kan du samarbejde med frivilligcentret, hvis du ønsker at styrke frivilligheden på institutioner eller vil bygge bro til civilsamfundet. På frivilligcentret arbejder vi hele tiden for at øge samarbejdet mellem kommuner og frivillige foreninger, fordi vi tror på, at vi sammen skaber de bedste løsninger - både for kommunen, for foreningerne og ikke mindst for borgerne.

 

Vi kan hjælpe dig med at tænke frivilligheden ind på institutionerne, blandt andet gennem rådgivning og sparring, men også ved at igangsætte og samarbejde om nye projekter, der udvikler og implementerer nye frivilligaktiviteter på institutionerne. Vi har blandt andet hjulpet plejehjem, bosteder for psykisk sårbare, kriminalforsorg og institutioner for anbragte unge.

Vi kan også hjælpe, hvis du vil bygge bro og skabe netværk i foreningslivet eller har borgergrupper, som vil opstarte deres egne initiativer eller ønsker at komme i gang med frivilligt arbejde i foreningslivet.

Arbejder du med at tænke frivilligheden ind i det kommunale arbejde, er du altid velkommen til at kontakte os og høre mere om mulighederne for at samarbejde.

 

Du kan få inspiration ved at læse mere under vores projekter, hvor vi blandt andet har samarbejdet med plejecentre, botilbud for psykisk sårbare og institutioner for mennesker med handicap om at bygge bro til civilsamfund gennem frivilligaktiviteter. Læs mere her

 

For virksomheder

Som virksomhed er der mange måder at tage del og gøre en forskel i civilsamfundet og foreningslivet. Vi samarbejder løbende med store og små virksomheder, som er interesserede i at bidrage, og arbejder derfor også med at udvikle forskellige former for organisering og konceptualisering af virksomhedssamarbejde. Her kan du se nogle af mulighederne for at engagere sig som virksomhed.En dag for en sag
En dag for en sag er et koncept, hvor din virksomhed kan bidrage i foreningslivet ved at lave frivilligt arbejde en enkelt dag. Her matcher vi din virksomheds ønsker og profil med foreningers behov for hjælp. Dine medarbejdere kan sætte deres faglige kompetencer i spil eller udføre praktisk arbejde i en forening og på den måde gøre en forskel - det er en oplagt mulighed for en alternativ teambuilding-dag. Læs mere om konceptet her.

 

Virksomhedsfrivillighed
Som virksomhed kan du give dine medarbejdere muligheden for at yde en frivillig indsats i foreninger på mange forskellige måder. Det kan være fra én dags varighed til længerevarende samarbejde med en forening, hvor I fast udfører en frivillig indsats eller udvikler et projekt sammen. Mange foreninger er interesserede i at samarbejde med det lokale erhvervsliv, og vi kan derfor hjælpe dig med at finde den forening, der matcher virksomhedens visioner og mål bedst muligt. Vi kan også rådgive og sparre med jer om, hvordan I får adgang til foreningslivet og former jeres samarbejde. Læs mere om, hvordan andre virksomheder yder en frivillig indsats i samarbejde med foreninger her.

 

 

På frivilligcentret er vi altid interesseret i at få nye samarbejdspartnere fra erhvervslivet og udvikle nye måder, hvorpå vi kan bygge bro mellem virksomheder og civilsamfund. Hvis du som virksomhed ønsker at tage socialt ansvar og tage del, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også læse om tidligere samarbejder med virksomheder på vores site covoco.dk

 

Samarbejdspartnere

FriSe

FriSe

Center for Frivilligt Socialt Arbejd

Center for Frivilligt Socialt Arbejd

Frivilligrådet

Frivilligrådet

Copenhagen Volunteers

Copenhagen Volunteers

Frivilligjob.dk

Frivilligjob.dk