Projekter

En vej til frivillige fællesskaber

Projektet er et samarbejde med HF & VUC KBH SYD, hvor vi har fokus på at flere unge med udsathed bliver en del af et frivilligt fællesskab. I samarbejdet ønsker vi at udvikle og etablere flere indgange og anledninger til, at eleverne kan finde frivillige fællesskaber, som netop matcher deres interesser, behov og forudsætninger, der kan være med til at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Samtidig skal det lokale foreningsliv udvikles og styrkes i at tænke i nye organiseringsformer samt i nye frivilligroller- og opgaver, der passer til borgere, som har særlige forudsætninger og andre barrierer, der spænder ben for deltagelse i foreningslivet. Projektet er støttet af §18 fra Københavns Kommune.

Frivillig i Fællesskab

Projektet er 4-årigt og kører fra oktober 2022- september 2026. I samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) vil vi arbejde for at flere unge med handicap bevæger sig ud af ensomhed og ind i frivillige fællesskaber.

Derfor vil vi etablere 10 lokalforankrede indsatser, hvor frivilligcentre i forskellige dele af landet, klædes på til at bygge bro mellem specialpædagogiske tilbud og foreninger, med udgangspunkt i de unges egne behov og ønsker for fleksibelt frivilligt arbejde. Vi vil ligeledes selv samarbejde med en række STU’er og foreninger i København for at engagere unge med handicap som frivillige. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden.

Gruppefrivillighed – grib sagen sammen

Projektet er et 3-årigt projekt, som kører fra 2020-2023 og er støttet af Tuborgfondet. Det er et metodeudviklings-projekt, der handler om at engagere unge i 10. klasse på erhvervsskoler i frivilligt arbejde gennem frivilligcentrets metode "gruppefrivillighed", som vi har arbejdet med på et gymnasium og en SOSU-skole i København. I projektet skal vi samarbejde med fem frivilligcentre fra forskellige dele af landet og afprøve metoden i deres lokalområde på uddannelsesinstitutioner og i foreninger. Formålet er dels at afprøve metoden i forhold til nye målgrupper og dels at teste metodens skalerbarhed med henblik på, at endnu flere frivilligcentre kan arbejde med gruppefrivillighed, og flere unge kan blive frivillige. Se mere om metoden her.

Kontaktperson på projektet: line@frivilligcentervsv.dk

Frivilligkonceptet Hverdagsaktivisterne

Projektet er et 3-årigt projekt, som kørte fra maj 2019 til maj 2022 og var støttet af Veluxfonden. Projektet er et partnerskab mellem os i frivilligcentret, Københavns Kommunes Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse og venskabsforeningen Venner af Captum. Projektet er et metodeudviklingsprojekt, så udover at have til formål at engagere 150 københavnere med handicap som frivillige, handler projektet også om at afprøve forskellige frivilligformer og indsamle viden om, hvordan og hvorvidt de virker for målgruppen. Læs mere om projektet her.

Kontaktperson på projektet: katja@frivilligcentervsv.dk

En del af byen

Projektet kører fra 2021-2023 og er støttet af paragraf 18-midler fra Københavns Kommune med det formål at mindske social isolation og ensomhed blandt udsatte borgere, der bor og lever størstedelen af deres liv på offentlige institutioner.
I projektet arbejder vi på at engagere unge fra lokale uddannelsesinstitutioner som frivillige til at tage udsatte borgere med på cykelture rundt i lokalområdet. Vi samarbejder blandt andet med Rysensteen Gymnasium, SOSU-H og Københavns Professionshøjskole, hvor unge bliver frivillige gennem konceptet "gruppefrivillighed" og hver uge tilbyder cykelture på rickshaw cykler for borgere med handicap på Lavuk Stjernen og borgere med alkoholdemens på Bryggergården. Projektet vil også tilbyde cykelture med formidling af kultur-, natur-, og historie- oplevelser i byen.

Kontaktperson på projektet: line@frivilligcentervsv.dk

Venskaberne

Projektet vil fra august 2021 til og med 2023 afprøve og udvikle en model for en besøgstjeneste, hvor mennesker med handicap besøger og skaber relationer til ensomme ældre og andre med handicap i samarbejde med plejehjem og botilbud. Formålet med projektet er at opbygge et bæredygtigt samarbejde på tværs af lokale aktører, som skaber varige positive forandringer med afsæt i 4 modeller: En-til en-besøgsven, gruppe-besøgsven, aktivitets-besøgsven og penne-telefon-ven. Projektet er et partnerskab mellem os i frivilligcentret, venskabsforeningen Venner af Captum og Københavns Kommunes Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse. Det er støttet af Socialstyrelsen og bygger videre på partnerskabets positive erfaringer om at engagere mennesker med handicap i frivilligt arbejde.

Kontaktperson på projektet: katja@frivilligcentervsv.dk

Projekter

En vej til frivillige fællesskaber

Projektet er et samarbejde med HF & VUC KBH SYD, hvor vi har fokus på at flere unge med udsathed bliver en del af et frivilligt fællesskab. I samarbejdet ønsker vi at udvikle og etablere flere indgange og anledninger til, at eleverne kan finde frivillige fællesskaber, som netop matcher deres interesser, behov og forudsætninger, der kan være med til at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Samtidig skal det lokale foreningsliv udvikles og styrkes i at tænke i nye organiseringsformer samt i nye frivilligroller- og opgaver, der passer til borgere, som har særlige forudsætninger og andre barrierer, der spænder ben for deltagelse i foreningslivet. Projektet er støttet af §18 fra Københavns Kommune.

Frivillig i Fællesskab

Projektet er 4-årigt og kører fra oktober 2022- september 2026. I samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) vil vi arbejde for at flere unge med handicap bevæger sig ud af ensomhed og ind i frivillige fællesskaber.

Derfor vil vi etablere 10 lokalforankrede indsatser, hvor frivilligcentre i forskellige dele af landet, klædes på til at bygge bro mellem specialpædagogiske tilbud og foreninger, med udgangspunkt i de unges egne behov og ønsker for fleksibelt frivilligt arbejde. Vi vil ligeledes selv samarbejde med en række STU’er og foreninger i København for at engagere unge med handicap som frivillige. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden.

Gruppefrivillighed – grib sagen sammen

Projektet er et 3-årigt projekt, som kører fra 2020-2023 og er støttet af Tuborgfondet. Det er et metodeudviklings-projekt, der handler om at engagere unge i 10. klasse på erhvervsskoler i frivilligt arbejde gennem frivilligcentrets metode "gruppefrivillighed", som vi har arbejdet med på et gymnasium og en SOSU-skole i København. I projektet skal vi samarbejde med fem frivilligcentre fra forskellige dele af landet og afprøve metoden i deres lokalområde på uddannelsesinstitutioner og i foreninger. Formålet er dels at afprøve metoden i forhold til nye målgrupper og dels at teste metodens skalerbarhed med henblik på, at endnu flere frivilligcentre kan arbejde med gruppefrivillighed, og flere unge kan blive frivillige. Se mere om metoden her.

Kontaktperson på projektet: line@frivilligcentervsv.dk

Frivilligkonceptet Hverdagsaktivisterne

Projektet er et 3-årigt projekt, som kørte fra maj 2019 til maj 2022 og var støttet af Veluxfonden. Projektet er et partnerskab mellem os i frivilligcentret, Københavns Kommunes Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse og venskabsforeningen Venner af Captum. Projektet er et metodeudviklingsprojekt, så udover at have til formål at engagere 150 københavnere med handicap som frivillige, handler projektet også om at afprøve forskellige frivilligformer og indsamle viden om, hvordan og hvorvidt de virker for målgruppen. Læs mere om projektet her.

Kontaktperson på projektet: katja@frivilligcentervsv.dk

En del af byen

Projektet kører fra 2021-2023 og er støttet af paragraf 18-midler fra Københavns Kommune med det formål at mindske social isolation og ensomhed blandt udsatte borgere, der bor og lever størstedelen af deres liv på offentlige institutioner.
I projektet arbejder vi på at engagere unge fra lokale uddannelsesinstitutioner som frivillige til at tage udsatte borgere med på cykelture rundt i lokalområdet. Vi samarbejder blandt andet med Rysensteen Gymnasium, SOSU-H og Københavns Professionshøjskole, hvor unge bliver frivillige gennem konceptet "gruppefrivillighed" og hver uge tilbyder cykelture på rickshaw cykler for borgere med handicap på Lavuk Stjernen og borgere med alkoholdemens på Bryggergården. Projektet vil også tilbyde cykelture med formidling af kultur-, natur-, og historie- oplevelser i byen.

Kontaktperson på projektet: line@frivilligcentervsv.dk

Venskaberne

Projektet vil fra august 2021 til og med 2023 afprøve og udvikle en model for en besøgstjeneste, hvor mennesker med handicap besøger og skaber relationer til ensomme ældre og andre med handicap i samarbejde med plejehjem og botilbud. Formålet med projektet er at opbygge et bæredygtigt samarbejde på tværs af lokale aktører, som skaber varige positive forandringer med afsæt i 4 modeller: En-til en-besøgsven, gruppe-besøgsven, aktivitets-besøgsven og penne-telefon-ven. Projektet er et partnerskab mellem os i frivilligcentret, venskabsforeningen Venner af Captum og Københavns Kommunes Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse. Det er støttet af Socialstyrelsen og bygger videre på partnerskabets positive erfaringer om at engagere mennesker med handicap i frivilligt arbejde.

Kontaktperson på projektet: katja@frivilligcentervsv.dk

Tidligere projekter

Brobygning for nytilkomne flygtninge

Projektet kørte fra 2019-2021 og er støttet af Socialstyrelsens PUF og Københavns Kommunes §18. I samarbejde med Welcome House, som er et indkvarterings- og aktivitetshus for nytilkomne flygtninge i Københavns Kommune, arbejder vi for, at flere voksne og unge med flygtningebaggrund bliver en del af det lokale foreningsliv. I projektet har vi etableret foreningsformidling, som fast aktivitet i Welcome House, hvor beboere og andre med flygtningebaggrund får rådgivning og hjælp. Vi arrangerer gruppeture ud i foreninger og foreningsdage i Welcome House. Herudover arbejder vi med målrettede brobygningsforløb, hvor en forenings aktivitet i afgrænsede perioder rykker hen i Welcome House, for så at rykke tilbage til foreningens etablerede aktiviteter, med et hold af deltagere.

Kontaktperson på projektet: laerke@frivilligcentervsv.dk

Frivillig – en del af fællesskabet

I samarbejde med “Sammenslutningen af Unge Med Handicap” vil vi over en 2,5-årig periode fra 2019-2021 introducere unge med større fysiske eller psykiske handicaps, som går på STU’er (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i København, til mulighederne for at lave frivilligt arbejde. Projektet tager udgangspunkt i, at der er brug for en målrettet og håndholdt indsats for at overkomme de barrierer, der forhindrer unge med handicap i at engagere sig i ordinære foreninger, og dermed mindske ensomheden og øge livskvaliteten for målgruppen.

Kontaktperson på projektet: laerke@frivilligcentervsv.dk

Ressourcer i spil

I samarbejde med med FriSe og to andre frivilligcentre gennemfører vi en målrettet indsats om at engagere foreningsuvante unge i frivillige fællesskaber med midler fra Socialstyrelsens pulje SærligSoc. Det gør vi i samarbejde med HF & VUC KBH SYD med fokus på at flere udsatte unge bliver engageret i foreningslivet som frivillige på lige fod med andre unge, så de oplever at føle sig nyttige og som en eftertragtet ressource. Det skal ske ved at skabe flere indgange og anledninger til, at de unge kan finde frivillige fællesskaber, som matcher deres interesser, behov og ressourcer. Det vil samtidig medvirke til, at de unge har et fællesskab og et socialt liv efter deres uddannelse, hvormed risikoen for ensomhed og forringet livskvalitet mindskes. Læs mere om projektet her. Kontaktperson på projektet: line@frivilligcentervsv.dk

Projekt ud og se

Projekt Ud og se var et 1-årigt projekt fra 2019-2020 støttet af Socialstyrelsen med det formål at mindske social isolation og ensomhed blandt udsatte borgere, der bor og lever størstedelen af deres liv på offentlige institutioner. Målet for projektet var at engagere unge fra to lokale uddannelsesinstitutioner som frivillige, der hver uge tager borgere med på cykelture rundt i lokalområdet. Vi har bl.a. etableret samarbejde mellem elever fra Rysensteen Gymnasium og borgere på Bryggergården Plejecenter - en selvejende institution for mennesker ramt af alkoholdemens. Derudover har vi skabt et samarbejde mellem Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen - et aktivitets- og dagtilbud for mennesker med handicap - og 10. klassecentret på Vesterbro samt erhvervsuddannelsen SOSU-H.

Skal vi følges?

Projekt Skal vi følges var et 3-årigt projekt støttet af §18-midler fra Københavns Kommune i samarbejde med tidligere Center City nu Fælles Faglig Stab om at styrke livskvaliteten for borgere med sindslidelser og udsatte-problematikker på botilbud gennem inddragelse af frivillighed. Målet for projektet var at udvikle viden om, hvordan frivilligaktiviteter kan understøtte det socialfaglige arbejde i forhold til at styrke livskvaliteten og forebygge ensomhed hos målgruppen. Projektet har samarbejdet med forskellige aktører samt afprøvet nye organisationsformer for at udvikle viden om arbejdet med frivillighed på botilbud.

Eventfrivillighed

I 2018-2019 samarbejdede vi med Københavns Kommunes Center for Fleksible Indsatser og Boformer (FIBO) og Cph Volunteers om at igangsætte en indsats, der skal introducere og engagere anbragte unge til frivilligt arbejde gennem konceptet ’eventfrivillighed’. Eventfrivillighed er karakteriseret ved en høj grad af midlertidighed og lav grad af forpligtelse, som kan gøre det lettere at tilpasse frivilligheden til den enkeltes behov, og derfor har stort potentiale til at introducere mennesker med forskellige behov og forudsætninger til frivilligt arbejde.

Kulturformidling for borgere med handicap

Vi samarbejdede i dette 3-årige projekt fra 2016-2018 med Statens Museum for Kunst og Center for selvejende dagtilbud Lavuk Stjernen om at styrke adgangen til kulturelle tilbud for borgere med handicap. Formålet med projektet var at skabe en naturlig plads i flere sociale og kulturelle fællesskaber for målgruppen og derigennem øge borgernes livskvalitet. Projektet skabte samarbejde på tværs af sektorer ved at rekruttere frivillige med kompetencer, erfaringer og netværk inden for kultur og formidling til at varetage målrettet og kreativ kulturformidling overfor borgere med handicap. Projektet blev evalueret af VIVE, og evalueringsrapporten kan findes her.

Gruppefrivillighed

Med støtte fra Tuborgfondet kørte vi i 2018 to forskellige indsatser, som begge handlede om at involvere unge i frivilligt arbejde gennem metoden ’gruppefrivillighed’. Gruppefrivillighed er en måde, hvorpå man som frivillig engagerer sig i en ugentlig aktivitet sammen med en gruppe af andre frivillige. I modsætning til den klassiske form for frivillighed, er den enkelte frivillige imidlertid ikke bundet op på en individuelt tilknytning til foreningen - ansvaret ligger derimod hos gruppen, som sammen skal sørge for, at nogen møder op hver uge og derfor internt skal koordinere, hvem der deltager fra uge til uge. Gruppefrivillighed imødekommer på denne måde den fleksibilitet, som mange unge efterspørger, samtidig med, at foreningen kan være sikre på et stabilt antal frivillige. Læs mere om gruppefrivillighed her.

Fællesskab Nu

Frivilligcentret tror på og arbejder for stærke, mangfoldige og rummelige fællesskaber. I 2016-2017 gik en sammenslutning af frivillige, private og offentlige aktører sammen om at slå et slag for fællesskabets styrke og udforske mulige nye samarbejdskonstellationer gennem øget kendskab og netværksdannelse. Fællesskab Nu tog udgangspunkt i, at der er et uudnyttet potentiale for tværsektorielle samarbejder – samarbejder der dels styrker vores lokalsamfund samt gavner og glæder den enkelte borger. I løbet af 2017 afholdte Fællesskab NU en række arrangementer, hvor københavnske borgere, foreninger og frivillige kunne møde hinanden på tværs.

Projekt Følgesvendsnetværket

Projekt Følgesvendsnetværket var et 2-årigt projekt støttet af TrygFonden i 2017-2018. Projektets fornemmeste opgave var at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt københavnere. Ensomhed er en alvorlig sag, som kan have vidtrækkende personlige konsekvenser for både det fysiske og psykiske velbefindende. Vores frivillige følgesvende blev gennem projektet matchet med isolerede borgere, som havde brug for støtte og opbakning til at komme ud af hjemmet og ud i fællesskaber i lokalområdet.

Projekt Frivillig

Projekt Frivillig var et tværministerielt lands-dækkende initiativ med målet om at få flere unge på landets ungdomsuddannelser til at engagere sig som frivillige. Frem til 2018 var frivilligcentret regional konsulent i hovedstaden og arbejdede for at formidle frivillighed til unge, samt rådgav foreninger om, hvordan de rekrutterer, fastholder og organiserer unge frivillige. I projektet samarbejdede vi med gymnasier og erhvervsuddannelser, hvor vi afholdt workshops, faciliterede foreningsbasarer og udviklede projekter, som gav de unge mulighed for at prøve kræfter med frivilligt arbejde.

Sammen skaber vi

I dette 3-årige projekt fra 2016-2018 arbejdede vi for at udvikle nye veje til at integrere unge med psykiske lidelser i udviklende og frivillige fællesskaber. Projektet var et samskabelsesprojektet med socialpsykiatrien under Center Nørrebros ungeenhed. Formålet var at skabe mulighed for at bryde med de unges isolation og ensomhed og øge livskvaliteten gennem netværksdannelse og integration i civilsamfundsfællesskaber. Formålet var desuden at yde de deltagende foreninger vejledning og rådgivning, således at de bedst muligt kunne tage imod de unge, samt at give medarbejderne i Center Nørrebro anvendelig viden om samarbejdet med den civile sektor som supplement til den professionelle socialfaglige rehabilitering.

Tidligere projekter

Brobygning for nytilkomne flygtninge

Projektet kørte fra 2019-2021 og er støttet af Socialstyrelsens PUF og Københavns Kommunes §18. I samarbejde med Welcome House, som er et indkvarterings- og aktivitetshus for nytilkomne flygtninge i Københavns Kommune, arbejder vi for, at flere voksne og unge med flygtningebaggrund bliver en del af det lokale foreningsliv. I projektet har vi etableret foreningsformidling, som fast aktivitet i Welcome House, hvor beboere og andre med flygtningebaggrund får rådgivning og hjælp. Vi arrangerer gruppeture ud i foreninger og foreningsdage i Welcome House. Herudover arbejder vi med målrettede brobygningsforløb, hvor en forenings aktivitet i afgrænsede perioder rykker hen i Welcome House, for så at rykke tilbage til foreningens etablerede aktiviteter, med et hold af deltagere.

Kontaktperson på projektet: laerke@frivilligcentervsv.dk

Frivillig – en del af fællesskabet

I samarbejde med “Sammenslutningen af Unge Med Handicap” vil vi over en 2,5-årig periode fra 2019-2021 introducere unge med større fysiske eller psykiske handicaps, som går på STU’er (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i København, til mulighederne for at lave frivilligt arbejde. Projektet tager udgangspunkt i, at der er brug for en målrettet og håndholdt indsats for at overkomme de barrierer, der forhindrer unge med handicap i at engagere sig i ordinære foreninger, og dermed mindske ensomheden og øge livskvaliteten for målgruppen.

Kontaktperson på projektet: laerke@frivilligcentervsv.dk

Ressourcer i spil

I samarbejde med med FriSe og to andre frivilligcentre gennemfører vi en målrettet indsats om at engagere foreningsuvante unge i frivillige fællesskaber med midler fra Socialstyrelsens pulje SærligSoc. Det gør vi i samarbejde med HF & VUC KBH SYD med fokus på at flere udsatte unge bliver engageret i foreningslivet som frivillige på lige fod med andre unge, så de oplever at føle sig nyttige og som en eftertragtet ressource. Det skal ske ved at skabe flere indgange og anledninger til, at de unge kan finde frivillige fællesskaber, som matcher deres interesser, behov og ressourcer. Det vil samtidig medvirke til, at de unge har et fællesskab og et socialt liv efter deres uddannelse, hvormed risikoen for ensomhed og forringet livskvalitet mindskes. Læs mere om projektet her. Kontaktperson på projektet: line@frivilligcentervsv.dk

Projekt ud og se

Projekt Ud og se var et 1-årigt projekt fra 2019-2020 støttet af Socialstyrelsen med det formål at mindske social isolation og ensomhed blandt udsatte borgere, der bor og lever størstedelen af deres liv på offentlige institutioner. Målet for projektet var at engagere unge fra to lokale uddannelsesinstitutioner som frivillige, der hver uge tager borgere med på cykelture rundt i lokalområdet. Vi har bl.a. etableret samarbejde mellem elever fra Rysensteen Gymnasium og borgere på Bryggergården Plejecenter - en selvejende institution for mennesker ramt af alkoholdemens. Derudover har vi skabt et samarbejde mellem Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen - et aktivitets- og dagtilbud for mennesker med handicap - og 10. klassecentret på Vesterbro samt erhvervsuddannelsen SOSU-H.

Skal vi følges?

Projekt Skal vi følges var et 3-årigt projekt støttet af §18-midler fra Københavns Kommune i samarbejde med tidligere Center City nu Fælles Faglig Stab om at styrke livskvaliteten for borgere med sindslidelser og udsatte-problematikker på botilbud gennem inddragelse af frivillighed. Målet for projektet var at udvikle viden om, hvordan frivilligaktiviteter kan understøtte det socialfaglige arbejde i forhold til at styrke livskvaliteten og forebygge ensomhed hos målgruppen. Projektet har samarbejdet med forskellige aktører samt afprøvet nye organisationsformer for at udvikle viden om arbejdet med frivillighed på botilbud.

Eventfrivillighed

I 2018-2019 samarbejdede vi med Københavns Kommunes Center for Fleksible Indsatser og Boformer (FIBO) og Cph Volunteers om at igangsætte en indsats, der skal introducere og engagere anbragte unge til frivilligt arbejde gennem konceptet ’eventfrivillighed’. Eventfrivillighed er karakteriseret ved en høj grad af midlertidighed og lav grad af forpligtelse, som kan gøre det lettere at tilpasse frivilligheden til den enkeltes behov, og derfor har stort potentiale til at introducere mennesker med forskellige behov og forudsætninger til frivilligt arbejde.

Kulturformidling for borgere med handicap

Vi samarbejdede i dette 3-årige projekt fra 2016-2018 med Statens Museum for Kunst og Center for selvejende dagtilbud Lavuk Stjernen om at styrke adgangen til kulturelle tilbud for borgere med handicap. Formålet med projektet var at skabe en naturlig plads i flere sociale og kulturelle fællesskaber for målgruppen og derigennem øge borgernes livskvalitet. Projektet skabte samarbejde på tværs af sektorer ved at rekruttere frivillige med kompetencer, erfaringer og netværk inden for kultur og formidling til at varetage målrettet og kreativ kulturformidling overfor borgere med handicap. Projektet blev evalueret af VIVE, og evalueringsrapporten kan findes her.

Gruppefrivillighed

Med støtte fra Tuborgfondet kørte vi i 2018 to forskellige indsatser, som begge handlede om at involvere unge i frivilligt arbejde gennem metoden ’gruppefrivillighed’. Gruppefrivillighed er en måde, hvorpå man som frivillig engagerer sig i en ugentlig aktivitet sammen med en gruppe af andre frivillige. I modsætning til den klassiske form for frivillighed, er den enkelte frivillige imidlertid ikke bundet op på en individuelt tilknytning til foreningen - ansvaret ligger derimod hos gruppen, som sammen skal sørge for, at nogen møder op hver uge og derfor internt skal koordinere, hvem der deltager fra uge til uge. Gruppefrivillighed imødekommer på denne måde den fleksibilitet, som mange unge efterspørger, samtidig med, at foreningen kan være sikre på et stabilt antal frivillige. Læs mere om gruppefrivillighed her.

Fællesskab Nu

Frivilligcentret tror på og arbejder for stærke, mangfoldige og rummelige fællesskaber. I 2016-2017 gik en sammenslutning af frivillige, private og offentlige aktører sammen om at slå et slag for fællesskabets styrke og udforske mulige nye samarbejdskonstellationer gennem øget kendskab og netværksdannelse. Fællesskab Nu tog udgangspunkt i, at der er et uudnyttet potentiale for tværsektorielle samarbejder – samarbejder der dels styrker vores lokalsamfund samt gavner og glæder den enkelte borger. I løbet af 2017 afholdte Fællesskab NU en række arrangementer, hvor københavnske borgere, foreninger og frivillige kunne møde hinanden på tværs.

Projekt Følgesvendsnetværket

Projekt Følgesvendsnetværket var et 2-årigt projekt støttet af TrygFonden i 2017-2018. Projektets fornemmeste opgave var at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt københavnere. Ensomhed er en alvorlig sag, som kan have vidtrækkende personlige konsekvenser for både det fysiske og psykiske velbefindende. Vores frivillige følgesvende blev gennem projektet matchet med isolerede borgere, som havde brug for støtte og opbakning til at komme ud af hjemmet og ud i fællesskaber i lokalområdet.

Projekt Frivillig

Projekt Frivillig var et tværministerielt lands-dækkende initiativ med målet om at få flere unge på landets ungdomsuddannelser til at engagere sig som frivillige. Frem til 2018 var frivilligcentret regional konsulent i hovedstaden og arbejdede for at formidle frivillighed til unge, samt rådgav foreninger om, hvordan de rekrutterer, fastholder og organiserer unge frivillige. I projektet samarbejdede vi med gymnasier og erhvervsuddannelser, hvor vi afholdt workshops, faciliterede foreningsbasarer og udviklede projekter, som gav de unge mulighed for at prøve kræfter med frivilligt arbejde.

Sammen skaber vi

I dette 3-årige projekt fra 2016-2018 arbejdede vi for at udvikle nye veje til at integrere unge med psykiske lidelser i udviklende og frivillige fællesskaber. Projektet var et samskabelsesprojektet med socialpsykiatrien under Center Nørrebros ungeenhed. Formålet var at skabe mulighed for at bryde med de unges isolation og ensomhed og øge livskvaliteten gennem netværksdannelse og integration i civilsamfundsfællesskaber. Formålet var desuden at yde de deltagende foreninger vejledning og rådgivning, således at de bedst muligt kunne tage imod de unge, samt at give medarbejderne i Center Nørrebro anvendelig viden om samarbejdet med den civile sektor som supplement til den professionelle socialfaglige rehabilitering.