Start en forening

Kom godt fra start

I Danmark kan alle oprette en forening. Der findes en retningslinjer for, hvordan foreninger drives. Det kan blandt andet være i forhold til, hvordan I træffer beslutninger og indholdet af jeres vedtægter. Desuden kan foreninger være underlagt lovgivning fra andre områder, fx persondataloven, erstatningsansvar eller eventuelt medarbejderansvar.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har lavet en guide med gode råd og overvejelser i forbindelse med at starte en forening, som du kan finde her.

  • Formål med foreningen (hvad – hvorfor – for hvem?)
  • Hvordan foreningen skal organiseres?
  • Bestyrelsens sammensætning og ansvar
  • Forventede udgifter
  • Støttemuligheder – offentlig, private fonde m.v.?
  • Vedtægter
  • Stiftende generalforsamling
  • Samarbejdspartnere