Bliv samarbejdspartner

Som forening kan du samarbejde med frivilligcentret og være med til at udvikle og styrke frivilligheden. Vær med til at afprøve nye metoder og koncepter, som skal styrke det frivillige engagement i din forening.

Bliv samarbejdspartner

Som forening kan du samarbejde med frivilligcentret og være med til at udvikle og styrke frivilligheden. Vær med til at afprøve nye metoder og koncepter, som skal styrke det frivillige engagement i din forening.

Lad os styrke og udvikle frivilligheden – sammen

Som lokal katalysator for frivillighed tror vi på, at vi bedst kan styrke og udvikle frivilligheden sammen med andre. Vi arbejder derfor altid for at skabe nye samarbejder og netværk på tværs af sektorer. Vi rådgiver, sparrer og skaber projekter med fokus på at udvikle frivilligheden og afprøve nye metoder og koncepter.

Vores arbejde og projekter tager altid udgangspunkt i konkrete behov og problemstillinger, vi møder gennem dialog og samarbejde med foreninger, og vi er derfor altid på udkig efter nye samarbejdspartnere. Kontakt os her, hvis din forening har lyst til at samarbejde med os.

Samarbejdet kan handle om:

Metodeudviklingaf frivillige initiativer

Vi arbejder målrettet for at udvikle og kvalificere nye metoder. Det kan fx handle om god velkomst og inklusion i foreninger, om udvikling af gode samarbejder på tværs af sektorer, og om hvordan vi kan engagere mennesker med forskellige behov og forudsætninger i frivilligt arbejde.

Rekruttering ogorganisering af frivillige

Vi afprøver og udvikler løbende koncepter, som matcher foreningers behov med de efterspørgsler, vi oplever blandt potentielle frivillige. Gruppefrivillighed er et nyudviklet frivilligkoncept, som både imødekommer de frivilliges ønske om fleksibilitet, mens foreningerne får kontinuitet og stabilitet.

Opbygning af nyetværsektorielle samarbejder

Med fokus på at understøtte det frivillige engagement, handler vores arbejde dels om, hvad der skal til for at udvikle gode og bæredygtige samarbejder, hvordan der tages højde for ligheder og forskelle mellem forskellige organisationstyper, samt hvordan vi sikrer større kendskab på tværs af sektorer.

Samarbejdet kan handle om:

Metodeudviklingaf frivillige initiativer

Vi arbejder målrettet for at udvikle og kvalificere nye metoder. Det kan fx handle om god velkomst og inklusion i foreninger, om udvikling af gode samarbejder på tværs af sektorer, og om hvordan vi kan engagere mennesker med forskellige behov og forudsætninger i frivilligt arbejde.

Rekruttering ogorganisering af frivillige

Vi afprøver og udvikler løbende koncepter, som matcher foreningers behov med de efterspørgsler, vi oplever blandt potentielle frivillige. Gruppefrivillighed er et nyudviklet frivilligkoncept, som både imødekommer de frivilliges ønske om fleksibilitet, mens foreningerne får kontinuitet og stabilitet.

Opbygning af nyetværsektorielle samarbejder

Med fokus på at understøtte det frivillige engagement, handler vores arbejde dels om, hvad der skal til for at udvikle gode og bæredygtige samarbejder, hvordan der tages højde for ligheder og forskelle mellem forskellige organisationstyper, samt hvordan vi sikrer større kendskab på tværs af sektorer.

Bliv en del af vores netværk

Vi får løbende kontakt til både enkeltpersoner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som gerne vil ud og gøre en forskel i de københavnske foreninger, ligesom vi løbende får kendskab til forskellige samarbejdsmuligheder på tværs af lokale foreninger.

Ved at udfylde skemaet bliver din forening en del af frivilligcentrets netværk, og på baggrund af oplysningerne du udfylder, vil vi kontakte dig, hvis der opstår relevante samarbejdsmuligheder eller kontakt til potentielle nye frivillige.

BLIV EN DEL AF NETVÆRKET

Sammen kan vi styrke frivilligheden!

Vi kan hjælpe med alt fra behovsafklaring til rekruttering af frivillige og udvikling
af nye frivilligkoncepter. Kontakt os her, hvis din forening har lyst til at samarbejde med os.

Sammen kan vi styrke frivilligheden!

Vi kan hjælpe med alt fra behovsafklaring til rekruttering af frivillige og udvikling
af nye frivilligkoncepter. Kontakt os her, hvis din forening har lyst til at samarbejde med os.