Frivilligkonceptet Hverdagsaktivisterne

Med Hverdagsaktivisterne kan du finde nye veje til at engagere mennesker med handicap i frivilligt arbejde, hvor et handicap ikke bliver set som en barriere. Gå på opdagelse på denne temaside og find inspiration, guides og redskaber til at komme i gang.

Frivilligkonceptet Hverdagsaktivisterne

Med Hverdagsaktivisterne kan du finde nye veje til at engagere mennesker med handicap i frivilligt arbejde, hvor et handicap ikke bliver set som en barriere. Gå på opdagelse på denne temaside og find inspiration, guides og redskaber til at komme i gang.

Ingen kan alt. Alle kan noget.

Konceptet er udviklet ud fra et bærende princip om, at alle, som har lyst til at være frivillig, skal have lov til at prøve det af. I praksis betyder det, at de frivilliges interesser og drømme er med til at vise vejen til de frivillige fællesskaber, da inddragelse og medindflydelse fører til bedre løsninger og styrker den enkeltes trivsel og personlige udvikling.

Det startede som et mindre samarbejde og har udviklet sig til et stærkt partnerskab mellem Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby, Københavns Kommunes Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse og pårørende foreningen Venner af Captum ud fra et fælles ønske om at øge mennesker med handicaps aktive deltagelse i frivillige fællesskaber. I 2019 søgte partnerskabet midler hos Velux Fonden til et metodeudviklingsprojekt, hvor vi står tilbage med tre velafprøvede metoder, som du finder drejebøger til i grundpakken nederst på siden.

Hverdagsaktivisterne er for alle! Frivilliggruppen rummer både:

  • Frivillige med udviklingshandicap, der dækker over forskellige former for kognitive funktionsnedsættelser
  • Frivillige med diagnoser inden for autismespekret, fysiske handicaps samt psykisk sårbarhed
  • Frivillige studerende og andre frivillige unge og voksne uden handicap

I starten delte vi frivilliggruppen op i frivillige med handicap og frivillig uden handicap, som vi kaldte for supportere. Det gjorde vi ud fra en forestilling om, at der var behov for ekstra hænder til at vejlede de frivillige med handicap i deres frivillige arbejde, når vi er ude til events.

I praksis viste det sig hurtigt, at supporterne mere er medfrivillige og ikke nødvendigvis påtager sig den vejledende rolle. Samtidig oplever vi gang på gang, at de frivillige med handicap hurtigt bliver selvkørende i deres frivillige arbejde, hvor flere tilmed har overskud til at vejlede sine medfrivillige i løsningen af en frivillig opgave.

For de frivillige med handicap
Hverdagsaktivisterne inviterer hvert år de frivillige til en frivilligudviklingssamtale. Det er et frivilligt tilbud, hvor de frivillige har mulighed for at komme med ris, ros og nye idéer til at finde nye veje til frivillige fællesskaber. Her et udpluk af de frivilliges svar:

Oplever du at være blevet en del af et fællesskab?
”Ja, både med de andre Hverdagsaktivister og med de mennesker, som jeg møder i mit frivillige arbejde.” Viktor, frivillig Hverdagsaktivist

Har du lært noget nyt?
”Ja, at samarbejde og snakke med andre.” Inger, frivillig Hverdagsaktivist

Har du fået større tro på egne evner?
Ja, det at mødes med andre ligesom en selv og vise, at vi kan noget. Jeg er stolt af at være hverdagsaktivist.” Sandra, frivillig Hverdagsaktivist

Har du fået udvidet dit netværk?
“Jeg var meget ensom, inden jeg blev frivillig – savnede at komme ud blandt andre, nu er jeg mindre ensom.” Mathilde, frivillig Hverdagsaktivist

For de frivillige fællesskaber
Hverdagsaktivisternes samarbejdsforeninger oplever ikke alene at få flere frivillige til foreningens arbejde. De frivillige åbner også for nye muligheder til at få løst opgaver, som foreningens nuværende frivillige ikke brænder for eller er kvalificerede til at løse.

Udover at bidrage til foreningens generelle udvikling, så er de frivillige også med til at skubbe til stereotyperne og nedbryde tabuer. Det bidrager til en øget tolerance og mangfoldighed, som kommer alle i foreningen til gode, når vi bliver mere forstående og bedre kan rumme hinandens forskelligheder.

Hvad siger de frivillige?

Hvad siger de frivillige?

LARS, FRIVILLIG HVERDAGSAKTIVIST

JOAN, FRIVILLIG HVERDAGSAKTIVIST

STIG, FRIVILLIG HVERDAGSAKTIVIST

CHRIS, FRIVILLIG HVERDAGSAKTIVIST

BJARNE, FRIVILLIG HVERDAGSAKTIVIST

KRISTINE, FRIVILLIG HVERDAGSAKTIVIST

Hvad siger samarbejdsforeninger?

Hvad siger samarbejds-foreninger?

MERETE RØDER
SPARTA

JAN SØRENSEN
BOLDKLUBBEN SKJOLD

ANNE CAROLINE R. RØIGAARD
TEAMOP

Sådan kommer du i gangmed Hverdagsaktivisterne

Her kan du hente en grundpakke fyldt med inspiration, guides og redskaber, som hjælper dig godt i gang med Hverdagsaktivisterne.

Download grundpakke (10 MB)

Sådan kommer du i gang med Hverdagsaktivisterne

Her kan du hente en grundpakke fyldt med inspiration, guides og redskaber, som hjælper dig godt i gang med Hverdagsaktivisterne.

Download grundpakke (10 MB)

Brug for hjælp til at komme i gang?

Vil du også inkludere borgere med handicap i dit frivilligkorps? Hvad end du har
brug for hjælp til at komme godt i gang, leder efter frivillige eller noget helt tredje,
står vi klar til at hjælpe. Kontakt os her.

Brug for hjælp til at komme i gang?

Vil du også inkludere borgere med handicap i dit frivilligkorps? Hvad end du har brug for hjælp til at komme godt i gang, leder efter frivillige eller noget helt tredje, står vi klar til at hjælpe. Kontakt os her.