At være frivillige sammen

Jan læser til sosu-assistent på SOSU-H i København. Som en del af hans grundforløb fik han et tilbud om at være frivillig cykelpilot gennem Cykling uden alder. Nu cykler Jan og hans klassekammerater rundt i København med ældre beboere fra plejecenteret Nybodergården.

For Jan har det været en givende oplevelse at være frivillig. Han fortæller: ”Jeg synes, at det har været meget sjovt at prøve at komme og prøve noget nyt. Og det er godt at lære for mig, hvordan man arbejder som frivillig på plejehjemmet”.

Forinden var han dog ret spændt på at møde de ældre beboere, fordi han er døv. Det gjorde ham nervøs forinden, men det har haft stor betydning, at Jan har kunne gøre det sammen med andre fra klassen. ”At kammeraterne har støttet mig meget igennem det - det har været rigtig rart, og jeg har følt mig meget tryg på den måde.” fortæller han.

Nervøsiteten omkring mødet med de ældre beboere er dog også blevet afløst af glæde. Jan beskriver forløbet som ”den bedste oplevelse". Han fortæller: ”Det at lære dem at kende og at vi kender hinanden, og de er rigtig sjove. Det er sjovt at cykle med borgerne. Det er en fed oplevelse at være sammen med dem”.


Kaani, frivillig oversætter og tolk i Trampolinhuset

Kaani er frivillig i Tampolinhuset.

Hvad laver du som frivillig?
Jeg startede som frisør på et asylcenter og fik derigennem kontakt til Trampolinhuset, der nogle gange er på besøg og laver aktiviteter på asylcenteret. Jeg er selv kurder fra Iran. Nu har jeg været frivillig siden 2012. I Trampolinhuset oversætter og tolker jeg. Det er alle mulige ting, jeg hjælper med. At oversætte breve fra det offentlige, at deltage i møder, at oversætte og tolke for brugerne i Trampolinhuset. Der er mange, der ikke forstår dansk eller er særligt gode til engelsk, så jeg oversætter til deres modersmål, da jeg selv taler flere sprog. Kurdisk, persisk, arabisk, engelsk og lidt dansk. Jeg er frivillig hver fredag og søndag.

Hvorfor er du frivillig?
Jeg kan godt lide at hjælpe folk. Jeg var selv bekymret, da jeg kom til Danmark, for der var ikke nogen, der kunne oversætte for mig. Sprog er virkelig vigtigt og nu kan jeg hjælpe andre mennesker ved at oversætte/tolke for dem, mens jeg samtidig hjælper mig selv, fordi jeg også bliver endnu bedre til sprog. Det er også virkelig dejligt at være i Trampolinhuset, fordi jeg snakker med alle de andre her nede og det er socialt.

Hvad betyder det for dig at være frivillig?
Jeg føler glæde og jeg slapper af med at være sammen med andre mennesker.

Vil du anbefale andre at blive frivillig?
Selvfølgelig. Jeg fortæller dem på asylcenteret om Trampolinhuset og opfordrer dem til at komme herned. Jeg fortæller alle om, hvor godt det er at være frivillig.

Hun viste mig, at hun også er portrætteret i DSB Ud & Se passagermagasin i september 2014, hvor de besøgte hende på asylcentret Kongelunden, hvor hun var frivillig som frisør.

 


En vej til frivillige fællesskaber

Projektet er et samarbejde med HF & VUC KBH SYD, hvor vi har fokus på at flere unge med udsathed bliver en del af et frivilligt fællesskab. I samarbejdet ønsker vi at udvikle og etablere flere indgange og anledninger til, at eleverne kan finde frivillige fællesskaber, som netop matcher deres interesser, behov og forudsætninger, der kan være med til at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Samtidig skal det lokale foreningsliv udvikles og styrkes i at tænke i nye organiseringsformer samt i nye frivilligroller- og opgaver, der passer til borgere, som har særlige forudsætninger og andre barrierer, der spænder ben for deltagelse i foreningslivet. Projektet er støttet af §18 fra Københavns Kommune.


Frivillig i Fællesskab

Projektet er 4-årigt og kører fra oktober 2022- september 2026. I samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) vil vi arbejde for at flere unge med handicap bevæger sig ud af ensomhed og ind i frivillige fællesskaber.

Derfor vil vi etablere 10 lokalforankrede indsatser, hvor frivilligcentre i forskellige dele af landet, klædes på til at bygge bro mellem specialpædagogiske tilbud og foreninger, med udgangspunkt i de unges egne behov og ønsker for fleksibelt frivilligt arbejde. Vi vil ligeledes selv samarbejde med en række STU’er og foreninger i København for at engagere unge med handicap som frivillige. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden.


Michael, frivillig fodboldtræner hos Fremad Valby

Michael er frivillig i Fremad Valby. Han startede på de yngre hold, men er nu assistenttræner på seniorholdet.

Hvad laver du som frivillig?
Min rolle er at gøre de unge i godt humør og sørge for, at de har en god træning. Og selvølgelig også lære dem så meget som muligt og give dem så meget, nu er de jo voksne, så give dem noget hår på brystet og udvikle sig så meget som muligt - både personligt, men også som fodboldspillere. Sørge for at de har det sjovt og godt, når de er til træning, det er min rolle her på holdet.

Hvorfor er du frivillig?
Ja, hvorfor er jeg frivillig. Det er et godt spørgsmål. Det er jeg simpelthen bare fordi, at jeg gerne vil lære fra mig. Jeg har selv spillet fodbold i 25 år eller sådan noget lignende og så kunne jeg ikke mere på et nogenlunde niveau. Så tænkte jeg, at så var der muligheden for at give det videre. Det startede på fodboldskole med de helt små børn på 14 år og så sagde Fremad Valby, at de gerne ville bruge mig som træner. Det sagde jeg ja til, for så kunne jeg give det videre, jeg selv har lært, og så igen bare komme ud at røre sig, og så gøre det på en god måde. Så det er derfor, jeg er frivillig. Det er bare at give erfaringer videre til dem, der har brug for det, og være der for dem.

Hvad har det betydet for dig at være frivillig?
Det har ikke betydet andet end at jeg har stadig noget at gå op i. At holde fast i sine hobbyer, at komme og have nogle gode timer med nogle sjove mennesker, og igen at lære en masse. Det er dét, det betyder for mig. Egentlig bare for at holde fast i noget passion, jeg ikke har selv mere, men kan give videre.

Vil du anbefale andre at blive frivillig?
Ja, det vil jeg. Hvis de finder noget, hvor det er deres passion, og hvor de tænker, at her kan de give fra sig og lære en masse unge mennesker og andre noget. Så synes jeg, at de skal gøre det. Der er en masse glæde i det hvert fald. Det kan jeg jo mærke her, at dét humør spillerne/drengene har, det giver også mig noget ved at være frivillig. Det kan jeg godt anbefale hvert fald.


Lærke, frivillig parkourtræner i GAME

Lærke går på HF & VUC København Syd og er frivillig i GAME.

Hvad fik dig til at melde dig som frivillig?
Jeg vil gerne hjælp andre, udfordre mig selv og møde nye mennesker. GAME lød virkelig spændende og det er et virkelig fedt sted med nogle fede sportsgrene.

Hvad er det bedste ved at være frivillig?
At man er med til at gøre nogle børn glade. De får en god oplevelse med noget, de godt kan lide at lave. Jeg får det selv godt.

Hvad er den største udfordring ved at være frivillig?
Selve parkouren. Jeg har aldrig lavet parkour før. Men det var også derfor, jeg ville prøve det. Så har jeg prøvet noget nyt. De andre har troet på mig. Går fra at være mega skræmmende, til at overvinde denne frygt, til at det bliver fedt.

Hvordan var det at blive introduceret til frivillighed gennem din uddannelse?
Fedt. Jeg havde set på GAME før, men jeg forstod ikke hjemmesiden eller hvad det gik ud på. Uddannelsen var en åben mulighed. Jeg fik svar på mine spørgsmål til foreningsbesøget. Jeg har manglet ét eller andet og nu har jeg fundet det.

Tror du også, at du ville have været frivillig, hvis du ikke var blevet introduceret til det gennem skolen?
Hvis jeg var introduceret på en anden måde.

Vil du anbefale andre at blive frivillige?
100%. Det er megafedt. Det giver mulighed for at også at kunne være frivillig ved dans.


Bodil, frivillig cafémedarbejder i SydhavnsCompagniet

Bodil er frivillig i SydhavnsCompagniets genbrugsbutik gennem Hverdagsaktivisterne.

Hvad laver du som frivillig?
Jeg har mange opgaver. Vi har nogle møder om, hvad vi skal og ikke skal. Jeg er frivillig hver fredag fra kl. 12-14 og det har jeg været i næsten et års tid. Jeg sorterer porcelæn og blade, og ser hvor god stand de er i, og om de er gået i stykker. Der er forskellige ting at lave som at pakke varer ud og sætte på plads.

Hvorfor er du frivillig?
Jeg synes, at jeg skulle have noget at lave om fredagen. Så er der nogle at snakke med. Jeg talte med Mille om det, og så kunne jeg blive frivillig her i genbrugsbutikken.

Hvad har det betydet for dig at være frivillig?
Det har været meget godt. Så kommer man i kontakt med mange forskellige mennesker, jeg ellers ikke ville komme i kontakt med.

Vil du anbefale andre at blive frivillig?
Ja, det synes jeg. Så får man et godt kammeratskab. Der er plads til alle, uanset hvem man er, hvilken alder man er eller hvor man kommer fra.


Sobeydei, frivillig i syværkstedet i Welcome House

Sobeydei er frivillig i syværksted i Welcome House

Hvad laver du som frivillig?
Jeg hjælper kvinder med at sy, og jeg reparerer tøj der er gået i stykker. Det gør jeg hver onsdag. Så kan kvinder, og også mænd der bor på Welcome House komme herned og få hjælp til tøjreparation.

Hvorfor er du frivillig?
Jeg synes det var meget svært da jeg kom til Danmark, særligt med det danske sprog. Det var meget svært. Så jeg vil bare gerne hjælpe andre - ja, hjælpe alle som er nye i Danmark, men også danskere. Jeg vil bare gerne hjælpe alle.

Hvad har det betydet for dig at være frivillig?
Jeg bliver meget glad når jeg hjælper andre og når vi syr ting i fællesskab. Som mennesker skal vi hjæle hinanden, det er noget vi skal.

VIl du anbefale andre at blive frivillig?
Ja det vil jeg, fordi vi skal hjælpe hinanden som mennesker. 


Joan, frivillig butiksmedarbejder i Danmission

Joan er frivillig i Danmission Genbrug gennem frivilligkonceptet Hverdagsaktivisterne.

Hvad laver du som frivillig?
Jeg er i tøjafdelingen. Jeg sorterer tøjet og hænger det på bøjler. Sørger for, at det ser pænt ud.

Hvorfor er du frivillig?
Da jeg stoppede med at arbejde, fik jeg kontakt til Hverdagsaktivisterne. De fortalte mig om frivilligt arbejde og jeg var ude et sted, men det var jeg ikke så glad for. Jeg fik selv idéen til, at jeg gerne ville arbejde i en genbrugsbutik, så jeg kontaktede Mille fra Hverdagsaktivisterne. Hun hjalp mig med at tage kontakt til Danmission. Nu har jeg været frivillig i over et år.

Hvad betyder det for dig at være frivillig?
Det er hyggeligt og sjovt. Det er søde mennesker og hyggeligt, når vi spiser fælles frokost. Det er rigtig godt. Vi kommer også på nogle ture, sommertur, julefrokost og sommerfrokost. Vi griner meget.

Vil du anbefale andre at være frivillig?
Ja, hvis de har lyst.


100 unge frivillige i fem foreninger

På Rysensteen Gymnasium har 100 unge været del af gymnasiets frivilliggruppe, som hver eneste uge er frivillige i forskellige foreninger.

Hver mandag er to unge frivillige i Vesterbro Maduddeling, hvor de deler butikkers overskudsmad ud til mennesker, der mangler lidt ekstra til hverdagen. Om tirsdagen og torsdagen går to unge efter skoletid ned på det lokale plejecenter og cykler en tur rundt i lokalområdet på rickshawcykler med en ældre beboer. Hver onsdag tager to frivillige ned i Dansk Flygningehjælps lektiecafe og hjælper børn med lektier.

Hvert halve år rekrutterer de unge nye elever til frivilliggruppen, som klædes på til at varetage friivlligopgaverne. Det betyder, at når nogle frivillige stopper på skolen, kommer der nye frivillige til for at fortsætte gruppens rolle i foreningerne og foreningen ved altså at de kan regne med frivillige langt ud i fremtiden.

Rysensteen Gymnasium startede arbejdet med gruppefrivillighed i 2017 i samarbejde med det lokale plejecenter. De seneste år har Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby løbende fundet nye samarbejdsforeninger til gymnasiet, så endnu flere unge kan blive frivillige. Gymnasiet har samarbejdet med fem foreninger, som har haft stor glæde af de unges frivillige engagement.