At være frivillige sammen

Jan læser til sosu-assistent på SOSU-H i København. Som en del af hans grundforløb fik han et tilbud om at være frivillig cykelpilot gennem Cykling uden alder. Nu cykler Jan og hans klassekammerater rundt i København med ældre beboere fra plejecenteret Nybodergården.

For Jan har det været en givende oplevelse at være frivillig. Han fortæller: ”Jeg synes, at det har været meget sjovt at prøve at komme og prøve noget nyt. Og det er godt at lære for mig, hvordan man arbejder som frivillig på plejehjemmet”.

Forinden var han dog ret spændt på at møde de ældre beboere, fordi han er døv. Det gjorde ham nervøs forinden, men det har haft stor betydning, at Jan har kunne gøre det sammen med andre fra klassen. ”At kammeraterne har støttet mig meget igennem det – det har været rigtig rart, og jeg har følt mig meget tryg på den måde.” fortæller han.

Nervøsiteten omkring mødet med de ældre beboere er dog også blevet afløst af glæde. Jan beskriver forløbet som ”den bedste oplevelse”. Han fortæller: ”Det at lære dem at kende og at vi kender hinanden, og de er rigtig sjove. Det er sjovt at cykle med borgerne. Det er en fed oplevelse at være sammen med dem”.

Vil du også være frivillig?

Udfyld en frivilligprofil – og bliv en del af fællesskabet.