VENskaberne

Engager mennesker med handicap som frivillige besøgsvenner gennem VENskaberne – en metode, hvor man enten kan blive én-til-én-ven eller aktivitetsven alene eller som gruppe på et plejehjem eller et bosted.

VENskaberne

Engager mennesker med handicap som frivillige besøgsvenner gennem VENskaberne – en metode, hvor man enten kan blive én-til-én-ven eller aktivitetsven alene eller som gruppe på et plejehjem eller et bosted.

Mød Venskaberne på Louise Mariehjemmet

Om VENskaberne

Grundidéen med VENskaberne er at nytænke frivillighedens potentiale ved at afprøve forskellige modeller for, hvordan man kan være besøgsven, når man har et handicap.  De frivillige besøgsvenners interesser, drømme og kompetencer kommer i spil samtidig med, at de bliver en del af et nyt fællesskab.

VENskaberne henvender sig til en bred gruppe af mennesker med handicap – også dem, der ikke har været frivillige før. VENskaberne gør det nemlig muligt at forme det frivillige arbejde med afsæt i den enkeltes interesser og funktionsniveau:

  • Frivillige med udviklingshandicap, der dækker over forskellige former for kognitive funktionsnedsættelser
  • Frivillige med diagnoser inden for autismespekret
  • Frivillige med psykisk sårbarhed og hjerneskade

Man kan enten blive frivillig besøgsven på et plejehjem eller et bosted for andre mennesker med handicap. Erfaringen er, at de bedste match sker med afsæt i plejehjemmenes og bostederne uge- og aktivitetsskemaer, hvor de frivillige kan byde ind i løsningen af en fast opgave, der matcher den enkeltes interesser og funktionsniveau. Det kan man enten som:

  • Én-til-én-ven: Den frivillige mødes med en beboer på plejehjemmet om en fælles interesse og snakker om stort og småt. Det kan være over et spil skak, havearbejde eller om interessen for de kongelige.
  • Aktivitetsven – alene eller som gruppe: Den frivillige deltager i en eksisterende aktivitet fx banko, fællessang eller gudstjeneste, men kan også bidrage med egen aktivitet ud fra match med plejehjemmets ønsker og behov.
  • Hvornår på dagen er man frivillig: Man kan både være frivillig i hverdagene og i weekenden
  • Hvor ofte er man frivillig: Man kan være frivillig lige fra én til flere gange om ugen eller hver anden uge – det aftaler den enkelte frivillige med plejehjemmet og bostedet
  • Hvor længe er man frivillig: Man kan arbejde frivilligt lige fra én time til flere timer ad gangen

Fire historier om hvad man laver som besøgsven

Aktivitetsven som gruppe

Sebastian og Mikkel er frivillige sammen på et plejehjem.

Se mere

Aktivitetsven som gruppe

Bjarne og Susanne er frivillige sammen på et bosted.

Se mere

Aktivitetsven alene på lokalt plejehjem

Lisbeth er aktivitetsven på et dagcenter hver tirsdag og fredag.

Se mere

Én-til-én-ven og aktivitetsven alene

Stig spiller skak med Jens hver onsdag og deltager i banko om mandagen.

Se mere

Sådan kommer du i gang med VENskaberne

Her kan du hente en guide, som hjælper dig godt i gang med VENskaberne – både som frivillig, kommune og plejehjem.

Hvad siger de frivillige besøgsvenner?

Lisbeth, aktivitetsven alene

Sebastian, aktivitetsven som gruppe

Alexander, aktivitetsven alene

Hvad siger bostedet?

Katrine, faglig leder Vinklen

Henrik, pædagog Vinklen

Mille, frivilligkoordinator VENskaberne

Brug for hjælp til at komme i gang?

Føler du dig klædt på til at arbejde med VENskaberne nu? Hvis ikke,
må du endelig hive fat i os, så vi kan hjælpe dig godt videre.