Projekt Frivillig

Projekt Frivillig var et tværministerielt lands-dækkende initiativ med målet om at få flere unge på landets ungdomsuddannelser til at engagere sig som frivillige. Frem til 2018 var frivilligcentret regional konsulent i hovedstaden og arbejdede for at formidle frivillighed til unge, samt rådgav foreninger om, hvordan de rekrutterer, fastholder og organiserer unge frivillige. I projektet samarbejdede vi med gymnasier og erhvervsuddannelser, hvor vi afholdt workshops, faciliterede foreningsbasarer og udviklede projekter, som gav de unge mulighed for at prøve kræfter med frivilligt arbejde.


Sammen skaber vi

I dette 3-årige projekt fra 2016-2018 arbejdede vi for at udvikle nye veje til at integrere unge med psykiske lidelser i udviklende og frivillige fællesskaber. Projektet var et samskabelsesprojektet med socialpsykiatrien under Center Nørrebros ungeenhed. Formålet var at skabe mulighed for at bryde med de unges isolation og ensomhed og øge livskvaliteten gennem netværksdannelse og integration i civilsamfundsfællesskaber. Formålet var desuden at yde de deltagende foreninger vejledning og rådgivning, således at de bedst muligt kunne tage imod de unge, samt at give medarbejderne i Center Nørrebro anvendelig viden om samarbejdet med den civile sektor som supplement til den professionelle socialfaglige rehabilitering.


Fællesskab og frivillighed på plejehjem

Projektet var et 3-årigt projekt, hvor vi samarbejdede med lokale plejehjem, frivillige foreninger og hjemmeplejere omkring at bryde isolation og ensomhed blandt ældre i bydelen med særligt fokus på plejehjem. Over 70 frivillige og 10 foreninger var involveret, og der blev blandt andet skabt læse- og fortællerfællesskaber samt en masse viden på plejehjemmene omkring, hvordan man kan guide borgere ud i foreningerne i vores bydele.

Projektet har blandt andet også affødt et hæfte om samskabelse med anbefalinger til, hvordan man kan arbejde på tværs af sektorer. Hæftet kan findes her.


Samfundstjeneste i foreninger

I dette projekt fra 2016-2017 samarbejdede vi med Kriminalforsorgen om at give mennesker idømt samfundstjeneste mulighed for at udføre den i foreningsregi. Formålet var at inkludere mennesker på kanten i meningsfulde fællesskaber og samtidig sikre stabile frivillige i foreningerne. En række foreninger blev som led i projektet samarbejdspartnere med Kriminalforsorgen, og fungerer nu som alternativt sted til samfundstjeneste.