Fællesskab og frivillighed på plejehjem

Projektet var et 3-årigt projekt, hvor vi samarbejdede med lokale plejehjem, frivillige foreninger og hjemmeplejere omkring at bryde isolation og ensomhed blandt ældre i bydelen med særligt fokus på plejehjem. Over 70 frivillige og 10 foreninger var involveret, og der blev blandt andet skabt læse- og fortællerfællesskaber samt en masse viden på plejehjemmene omkring, hvordan man kan guide borgere ud i foreningerne i vores bydele.

Projektet har blandt andet også affødt et hæfte om samskabelse med anbefalinger til, hvordan man kan arbejde på tværs af sektorer. Hæftet kan findes her.

Vil du også være frivillig?

Udfyld en frivilligprofil – og bliv en del af fællesskabet.