Gruppefrivillighed

I ”Projekt Gruppefrivillighed” fokuserer vi på at engagere flere unge fra uddannelsesinstitutioner som en del af et frivilligt fællesskab gennem metoden "gruppefrivillighed". Med metoden bygger vi bro mellem unge gruppefrivillige og lokale plejehjem og botilbud, hvor frivillige kan lave aktiviteter med borgere med særlige forudsætninger. Formålet er således også at mindske social isolation blandt borgere med særlige forudsætninger. Denne gruppe af borgere er ofte afgrænset fra at møde nye mennesker og deltage i meningsfulde aktiviteter sammen med andre. I samarbejde med lokale plejehjem og botilbud, skal de unge derfor køre cykelture på rickshaw cykler med ældre mennesker og organisere sociale aktiviteter til borgere med funktionsnedsættelse. Samtidigt skal det frivillige engagement styrke de studerendes sammenhold og trivsel, hvilket muligvis kan medvirke til at fastholde flere unge på deres uddannelser. Projektet er støttet af Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, §18 i Københavns Kommune og Socialstyrelsen.

Kontaktperson på projektet: line@frivilligcentervsv.dk


Frivillig i Fællesskab

Projektet er 4-årigt og kører fra oktober 2022- september 2026. I samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) vil vi arbejde for at flere unge med handicap bevæger sig ud af ensomhed og ind i frivillige fællesskaber.

Derfor vil vi etablere 10 lokalforankrede indsatser, hvor frivilligcentre i forskellige dele af landet, klædes på til at bygge bro mellem specialpædagogiske tilbud og foreninger, med udgangspunkt i de unges egne behov og ønsker for fleksibelt frivilligt arbejde. Vi vil ligeledes selv samarbejde med en række STU’er og foreninger i København for at engagere unge med handicap som frivillige. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden.

Kontaktperson på projektet: sanne@frivilligcentervsv.dk