Bodil, frivillig cafémedarbejder i SydhavnsCompagniet

Bodil er frivillig i SydhavnsCompagniets genbrugsbutik gennem Hverdagsaktivisterne.

Hvad laver du som frivillig?
Jeg har mange opgaver. Vi har nogle møder om, hvad vi skal og ikke skal. Jeg er frivillig hver fredag fra kl. 12-14 og det har jeg været i næsten et års tid. Jeg sorterer porcelæn og blade, og ser hvor god stand de er i, og om de er gået i stykker. Der er forskellige ting at lave som at pakke varer ud og sætte på plads.

Hvorfor er du frivillig?
Jeg synes, at jeg skulle have noget at lave om fredagen. Så er der nogle at snakke med. Jeg talte med Mille om det, og så kunne jeg blive frivillig her i genbrugsbutikken.

Hvad har det betydet for dig at være frivillig?
Det har været meget godt. Så kommer man i kontakt med mange forskellige mennesker, jeg ellers ikke ville komme i kontakt med.

Vil du anbefale andre at blive frivillig?
Ja, det synes jeg. Så får man et godt kammeratskab. Der er plads til alle, uanset hvem man er, hvilken alder man er eller hvor man kommer fra.


Sobeydei, frivillig i syværkstedet i Welcome House

Sobeydei er frivillig i syværksted i Welcome House

Hvad laver du som frivillig?
Jeg hjælper kvinder med at sy, og jeg reparerer tøj der er gået i stykker. Det gør jeg hver onsdag. Så kan kvinder, og også mænd der bor på Welcome House komme herned og få hjælp til tøjreparation.

Hvorfor er du frivillig?
Jeg synes det var meget svært da jeg kom til Danmark, særligt med det danske sprog. Det var meget svært. Så jeg vil bare gerne hjælpe andre - ja, hjælpe alle som er nye i Danmark, men også danskere. Jeg vil bare gerne hjælpe alle.

Hvad har det betydet for dig at være frivillig?
Jeg bliver meget glad når jeg hjælper andre og når vi syr ting i fællesskab. Som mennesker skal vi hjæle hinanden, det er noget vi skal.

VIl du anbefale andre at blive frivillig?
Ja det vil jeg, fordi vi skal hjælpe hinanden som mennesker. 


Joan, frivillig butiksmedarbejder i Danmission

Joan er frivillig i Danmission Genbrug gennem frivilligkonceptet Hverdagsaktivisterne.

Hvad laver du som frivillig?
Jeg er i tøjafdelingen. Jeg sorterer tøjet og hænger det på bøjler. Sørger for, at det ser pænt ud.

Hvorfor er du frivillig?
Da jeg stoppede med at arbejde, fik jeg kontakt til Hverdagsaktivisterne. De fortalte mig om frivilligt arbejde og jeg var ude et sted, men det var jeg ikke så glad for. Jeg fik selv idéen til, at jeg gerne ville arbejde i en genbrugsbutik, så jeg kontaktede Mille fra Hverdagsaktivisterne. Hun hjalp mig med at tage kontakt til Danmission. Nu har jeg været frivillig i over et år.

Hvad betyder det for dig at være frivillig?
Det er hyggeligt og sjovt. Det er søde mennesker og hyggeligt, når vi spiser fælles frokost. Det er rigtig godt. Vi kommer også på nogle ture, sommertur, julefrokost og sommerfrokost. Vi griner meget.

Vil du anbefale andre at være frivillig?
Ja, hvis de har lyst.


100 unge frivillige i fem foreninger

På Rysensteen Gymnasium har 100 unge været del af gymnasiets frivilliggruppe, som hver eneste uge er frivillige i forskellige foreninger.

Hver mandag er to unge frivillige i Vesterbro Maduddeling, hvor de deler butikkers overskudsmad ud til mennesker, der mangler lidt ekstra til hverdagen. Om tirsdagen og torsdagen går to unge efter skoletid ned på det lokale plejecenter og cykler en tur rundt i lokalområdet på rickshawcykler med en ældre beboer. Hver onsdag tager to frivillige ned i Dansk Flygningehjælps lektiecafe og hjælper børn med lektier.

Hvert halve år rekrutterer de unge nye elever til frivilliggruppen, som klædes på til at varetage friivlligopgaverne. Det betyder, at når nogle frivillige stopper på skolen, kommer der nye frivillige til for at fortsætte gruppens rolle i foreningerne og foreningen ved altså at de kan regne med frivillige langt ud i fremtiden.

Rysensteen Gymnasium startede arbejdet med gruppefrivillighed i 2017 i samarbejde med det lokale plejecenter. De seneste år har Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby løbende fundet nye samarbejdsforeninger til gymnasiet, så endnu flere unge kan blive frivillige. Gymnasiet har samarbejdet med fem foreninger, som har haft stor glæde af de unges frivillige engagement.


Medskaber af warhammer-klub

Daniel læser til pædagogisk assistent, da han i 2018 melder sig som gruppefrivillig gennem en workshop på sin uddannelse.

Han er en del af en frivilliggruppe med sine klassekammerater, hvor de hver uge skiftes til at være frivillige på Hverdagsaktivisternes miljørunder, hvor de sammen med frivillige med handicap samler skrald i Københavns gader.

”Jeg blev frivillig for at få noget på CV’et og fordi det passede til min uddannelse. Senere fandt jeg ud af, at det var mega fedt, det gjorde mig i godt humør og der var et godt fællesskab.” fortæller Daniel.

Da Daniel stopper på sin uddannelse fortsætter han som frivillig i Hverdagsaktivisterne. Her møder han Niels-Erik, som deler hans passion for warhammer. Med støtte fra foreningen starter de en frivillig warhammerklub, hvor unge med og uden handicap mødes med en passion for warhammer.


Gruppefrivillighed - grib sagen sammen

Projektet er et 3-årigt projekt, som kører fra 2020-2023 og er støttet af Tuborgfondet. Det er et metodeudviklings-projekt, der handler om at engagere unge i 10. klasse på erhvervsskoler i frivilligt arbejde gennem frivilligcentrets metode "gruppefrivillighed", som vi har arbejdet med på et gymnasium og en SOSU-skole i København. I projektet skal vi samarbejde med fem frivilligcentre fra forskellige dele af landet og afprøve metoden i deres lokalområde på uddannelsesinstitutioner og i foreninger. Formålet er dels at afprøve metoden i forhold til nye målgrupper og dels at teste metodens skalerbarhed med henblik på, at endnu flere frivilligcentre kan arbejde med gruppefrivillighed, og flere unge kan blive frivillige. Se mere om metoden her.


Frivilligkonceptet Hverdagsaktivisterne

Projektet er et 3-årigt projekt, som kørte fra maj 2019 til maj 2022 og var støttet af Veluxfonden. Projektet er et partnerskab mellem os i frivilligcentret, Københavns Kommunes Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse og venskabsforeningen Venner af Captum. Projektet er et metodeudviklingsprojekt, så udover at have til formål at engagere 150 københavnere med handicap som frivillige, handler projektet også om at afprøve forskellige frivilligformer og indsamle viden om, hvordan og hvorvidt de virker for målgruppen. Læs mere om projektet her.


Brobygning for nytilkomne flygtninge

Projektet kørte fra 2019-2021 og er støttet af Socialstyrelsens PUF og Københavns Kommunes §18. I samarbejde med Welcome House, som er et indkvarterings- og aktivitetshus for nytilkomne flygtninge i Københavns Kommune, arbejder vi for, at flere voksne og unge med flygtningebaggrund bliver en del af det lokale foreningsliv. I projektet har vi etableret foreningsformidling, som fast aktivitet i Welcome House, hvor beboere og andre med flygtningebaggrund får rådgivning og hjælp. Vi arrangerer gruppeture ud i foreninger og foreningsdage i Welcome House. Herudover arbejder vi med målrettede brobygningsforløb, hvor en forenings aktivitet i afgrænsede perioder rykker hen i Welcome House, for så at rykke tilbage til foreningens etablerede aktiviteter, med et hold af deltagere.


Frivillig - en del af fællesskabet

I samarbejde med “Sammenslutningen af Unge Med Handicap” vil vi over en 2,5-årig periode fra 2019-2021 introducere unge med større fysiske eller psykiske handicaps, som går på STU’er (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i København, til mulighederne for at lave frivilligt arbejde. Projektet tager udgangspunkt i, at der er brug for en målrettet og håndholdt indsats for at overkomme de barrierer, der forhindrer unge med handicap i at engagere sig i ordinære foreninger, og dermed mindske ensomheden og øge livskvaliteten for målgruppen.


En del af byen

Projektet kører fra 2021-2023 og er støttet af paragraf 18-midler fra Københavns Kommune med det formål at mindske social isolation og ensomhed blandt udsatte borgere, der bor og lever størstedelen af deres liv på offentlige institutioner.
I projektet arbejder vi på at engagere unge fra lokale uddannelsesinstitutioner som frivillige til at tage udsatte borgere med på cykelture rundt i lokalområdet. Vi samarbejder blandt andet med Rysensteen Gymnasium, SOSU-H og Københavns Professionshøjskole, hvor unge bliver frivillige gennem konceptet "gruppefrivillighed" og hver uge tilbyder cykelture på rickshaw cykler for borgere med handicap på Lavuk Stjernen og borgere med alkoholdemens på Bryggergården. Projektet vil også tilbyde cykelture med formidling af kultur-, natur-, og historie- oplevelser i byen.