Frivillighed for unge med handicap

Her finder du inspiration og materialepakker til at engagere unge med handicap fra Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser i frivilligt arbejde.

Frivillighed for unge med handicap

Her finder du inspiration og materialepakker til at engagere unge med handicap fra Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser i frivilligt arbejde.

Til frivilligcentre, der vil arbejde for at flere unge med handicap kan blive frivillige

Bliv brobygger mellem Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser ( STU) og foreningsliv ved at hjælpe skoler og foreninger i gang med at samarbejde. Materialepakken giver dig en ramme, som du kan bruge til at forberede en skole til at samarbejde med foreninger samt redskaber til at motivere foreningerne til at invitere unge med handicap ind i det frivillige fællesskab. Find materialepakken her.

Til STU'er der vil arbejde med frivillighed

Kom i gang med frivillighed som en del af undervisningen gennem et praktiskorienteret forløb, der sigter mod, at eleverne får hands-on erfaringer med at være frivillige. Anvend materialepakken til at planlægge et undervisningsforløb på jeres skole og til at skabe samarbejde med foreningslivet, så flere unge med funktionsnedsættelser får mulighed for at blive aktive i foreningslivet.  Find materialepakken her.

Kan vi hjælpe dig?

Er du interesseret i at arbejde med inklusion i foreningslivet?
Hiv fat i os, så hjælper vi dig godt i gang.