Samskabelse

Vi og vores mange samarbejdspartnere er alle optagede af, hvordan vi skaber de bedste velfærdsløsninger, og vi tror på, at det ofte vil være i samarbejde med hinanden.

Samskabelse

Vi og vores mange samarbejdspartnere er alle optagede af, hvordan vi skaber de bedste velfærdsløsninger, og vi tror på, at det ofte vil være i samarbejde med hinanden.

En vigtig del af vores DNA

Som frivilligcenter er samarbejde med foreninger, det offentlige og erhvervslivet en vigtig del af vores organisations DNA. Vi gør sjældent noget alene, men forsøger altid at række ud og involvere partnere i vores lokalområde – det, tror vi på, giver de bedste løsninger for ny velfærd. Derfor er samskabelse og det at udvikle nye løsninger i ligeværdige fællesskaber, noget, vi har prioriteret højt de sidste mange år. Og vi har gode erfaringer fra blandt andet samskabelsesprojekter med Københavns Kommunes ældrepleje, bosteder for psykisk sårbare, gymnasier, virksomheder og en lang række foreninger.

Involvér alle parter i samskabelsesprojektet i at definere projektets formål. Herunder særligt målgruppen for projektet, så det sikres, at projektet ikke skabes på baggrund af forkerte antagelser.

Skab klare rammer for samarbejdet. Hvis processen skal være frugtbar, er det vigtigt at sikre, at den eller de aktører, man ønsker at samskabe med, faktisk ved, hvad det indebærer. Det er frivilligcentrets erfaring, at en uklar rollefordeling baseret på mundtlige aftaler kan være en hæmsko for processen og dermed for resultatet af indsatsen.

Diskuter forankring løbende hele tiden. Særligt hvis projektet er fondsstøttet, er der ofte en udløbsdato, hvor økonomien stopper, og aktiviteterne derfor skal køres videre på en ny måde.

Vi har udviklet vores eget metodehæfte om, hvordan man kan gribe samskabelsesprocessen an fra start til slut, som vi håber, at man på tværs af sektorer kan finde inspiration i.

Hent vores metodehæfte og læs mere om metoden og vores anbefalinger, når metoden skal omsættes til lokal praksis lige her.

Og se hovedkonklusioner og anbefalinger fra samskabelsesprojektet Skal vi følges? her.

Kan vi hjælpe dig?

Vil du gerne arbejde med samskabelse og har brug for at blive
hjulpet godt fra start? Tøv ikke med at kontakte os.

Kan vi hjælpe dig?

Vil du gerne arbejde med samskabelse og har brug for at blive hjulpet godt fra start? Tøv ikke med at kontakte os.