Gruppefrivillighed

I ”Projekt Gruppefrivillighed” fokuserer vi på at engagere flere unge fra uddannelsesinstitutioner som en del af et frivilligt fællesskab gennem metoden "gruppefrivillighed". Med metoden bygger vi bro mellem unge gruppefrivillige og lokale plejehjem og botilbud, hvor frivillige kan lave aktiviteter med borgere med særlige forudsætninger. Formålet er således også at mindske social isolation blandt borgere med særlige forudsætninger. Denne gruppe af borgere er ofte afgrænset fra at møde nye mennesker og deltage i meningsfulde aktiviteter sammen med andre. I samarbejde med lokale plejehjem og botilbud, skal de unge derfor køre cykelture på rickshaw cykler med ældre mennesker og organisere sociale aktiviteter til borgere med funktionsnedsættelse. Samtidigt skal det frivillige engagement styrke de studerendes sammenhold og trivsel, hvilket muligvis kan medvirke til at fastholde flere unge på deres uddannelser. Projektet er støttet af Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, §18 i Københavns Kommune og Socialstyrelsen.

Kontaktperson på projektet: line@frivilligcentervsv.dk