Hvad laver man som naturplejer

På en dag som frivillige naturbeskyttere skal i arbejde med en række praktiske opgaver, såsom at plante træer og buske, fjerne skadelige planter og uønskede arter, samt at opretholde naturområder ved at fjerne affald og holde stierne i området tilgængelige for Tippens mange gæster.


Alle kan være med

Frivillig naturpleje er for alle, som kan lide naturen og har lyst til at bruge kroppen. Det kræver ikke nogen form for særlige kompetencer, erfaringer eller sprogkundskaber - man kan også være med selvom man ikke taler dansk.


Grundig introduktion

I bliver grundigt introduceret til opgaverne i naturplejen af Sydhavnstippens faste naturvejleder. Han vil  introducere jer til og fortælle jer  om Sydhavnstippens historie og naturområde. Vi sørger også for, at I har alt I skal bruge, såsom redskaber, handsker og andet der skal bruges til naturplejen.


Gode grunde til at opleve naturen

Oplevelser i naturen har stor betydning for vores mentale og fysiske sundhed. Det kan bl.a. øge vores immunforsvar og have en positiv effekt på vores humør og velvære. At udforske naturen giver samtidig motion og træning, inspirerer til kreativitet, øger vores forståelse og respekt for naturen og bidrager til større bevidsthed og viden om forskellige planter, græsarter og det lokale dyre- og insektliv.