Virksomhedsfrivillighed

“En dag for en sag” er vores koncept for, hvordan man som virksomhed kan involvere sig i et samarbejde med en eller flere af vores foreninger.

Virksomheds-frivillighed

“En dag for en sag” er vores koncept for, hvordan man som virksomhed kan involvere sig i et samarbejde med en eller flere af vores foreninger.

En dag for en sag

Foreninger og virksomheder efterspørger ofte samarbejde på tværs af sektorer, og der er i den forbindelse mange mulige veje at gå. Donationer af bl.a. tøj, møbler eller i nogle tilfælde penge er eksempler herpå.

Vi tror dog, at der kan skabes endnu flere muligheder, hvis foreninger og virksomheder formår at involvere hinanden mere aktivt.

Det gode match

“En dag for en sag” er afprøvet med 10 virksomheder og 19 foreninger. Det kan lyde simpelt at lave et match, men der ligger en lang række faldgruber, som kan gøre, at samarbejdet går i hårdknude eller ikke bliver til noget.

Forud for selve dagen skal der blandt andet bruges tid på, at repræsentanter fra foreningerne og virksomheden mødes og aftaler nærmere om de konkrete opgaver, der skal løses, og hvilke forventninger man har til hinanden. Vi tager foreningen og virksomheden gennem alle faser af samarbejdet, så vi sikrer, at begge parter får en god oplevelse, og at der skabes mest muligt impact.

Det gode match

“En dag for en sag” er afprøvet med 10 virksomheder og 19 foreninger. Det kan lyde simpelt at lave et match, men der ligger en lang række faldgruber, som kan gøre, at samarbejdet går i hårdknude eller ikke bliver til noget.

Forud for selve dagen skal der blandt andet bruges tid på, at repræsentanter fra foreningerne og virksomheden mødes og aftaler nærmere om de konkrete opgaver, der skal løses, og hvilke forventninger man har til hinanden. Vi tager foreningen og virksomheden gennem alle faser af samarbejdet, så vi sikrer, at begge parter får en god oplevelse, og at der skabes mest muligt impact.

Kan vi hjælpe dig?

Er du interesseret i at arbejde med virksomhedsfrivillighed?
Hiv fat i os, så hjælper vi dig godt i gang.