Fagfrivillighed

Fagfrivillighed handler om at rekruttere frivillige med særlige faglige kompetencer til helt specifikke opgaver i foreningen.

Fagfrivillighed

Fagfrivillighed handler om at rekruttere frivillige med særlige faglige kompetencer til helt specifikke opgaver i foreningen.

Få fagligheden i spil

Når foreninger skal rekruttere nye frivillige til deres aktiviteter, melder spørgsmålet sig ofte om, hvilke krav man kan stille til de frivillige. I nogle sammenhænge behøver de frivillige ingen særlige kompetencer udover tiden og lysten til at bidrage. Men i andre sammenhænge kan det give rigtig god mening at gå efter at rekruttere frivillige med helt særlige faglige kompetencer.

Det er vores erfaring, at det at tænke i muligheden for at engagere fagfrivillige både kan skabe mulighed for at involvere nye typer frivillige, som måske aldrig ville være kommet i gang med frivilligt arbejde i bredere forstand.

Et overførbart koncept

Vi har igennem et projekt om kulturformidling for mennesker med handicap gjort os gode erfaringer med konceptet fagfrivillighed. I samarbejde med Venskabsforeningen Lavuk Stjernen og Statens Museum for Kunst engagerede vi frivillige med en faglig indsigt i kunst- og kulturområdet som kulturformidlere for borgere med handicap. Fagfrivillighed kan som koncept overføres til mange andre sammenhænge og handler kort fortalt om at rekruttere frivillige med særlige faglige kompetencer til helt specifikke opgaver i foreningen. Det kan fx gøres ved at samarbejde med uddannelsesinstitutioner, hvor der går studerende, som har en særlig viden, de kan sætte i spil i forhold til udsatte målgrupper.

Et overførbart koncept

Vi har igennem et projekt om kulturformidling for mennesker med handicap gjort os gode erfaringer med konceptet fagfrivillighed. I samarbejde med Venskabsforeningen Lavuk Stjernen og Statens Museum for Kunst engagerede vi frivillige med en faglig indsigt i kunst- og kulturområdet som kulturformidlere for borgere med handicap. Fagfrivillighed kan som koncept overføres til mange andre sammenhænge og handler kort fortalt om at rekruttere frivillige med særlige faglige kompetencer til helt specifikke opgaver i foreningen. Det kan fx gøres ved at samarbejde med uddannelsesinstitutioner, hvor der går studerende, som har en særlig viden, de kan sætte i spil i forhold til udsatte målgrupper.

Kan vi hjælpe dig?

Er du interesseret i at arbejde med fagfrivillighed?
Hiv fat i os, så hjælper vi dig godt i gang.