Rekruttering af frivillige

KONTAKT OS

Kontakt os og få råd til hvordan I finder jeres frivillige.

Det er vigtigt at finde de rigtige frivillige til de forskellige opgaver. Det er også vigtigt, at de frivillige i jeres forening får en god oplevelse med at være frivillig. Fokus på rekruttering, introduktion, frivilligpleje og udvikling kan være med at sikre en stabil og velfungerende frivilliggruppe med en løbende og balanceret tilgang af nye frivillige - og det kan holde udskiftningen af frivillige på et minimum. Det er også vigtigt at overveje, hvordan I forventningsafstemmer med de frivillige, hvordan I håndterer konflikter mellem frivillige, hvordan I fordeler ansvar og pligter, samt hvordan I sikrer en god kommunikation og sørger for, at de frivillige trives med deres opgaver. 

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Hvilke opgaver kan frivillige løse i jeres forening?

  • Hvor finder I potentielle frivillige, og hvordan skriver I et godt jobopslag?

  • Hvilke krav kan I stille til jeres frivillige?

  • Hvordan sikrer I en god introduktion, og hvordan fastholder I jeres frivillige?

  • Hvordan siger I farvel til jeres frivillige?

  • Skal I have en frivilligpolitik?

 Links

  • Center For Frivilligt Socialt Arbejde har udformet en guide til, hvordan man målrettet arbejder med rekuttering af nye frivillige. I kan læse guiden her