Rådgivning & sparring

Koncept.jpg
Fundraising.jpg
rekruttering-2.jpg
Dokumentation.jpg

Workshops og kurser

Som en del af vores indsats for at styrke lokale foreninger afholder vi løbende forskellige workshops og kurser for frivillige og ansatte i frivillige organisationer. Udover at deltagerne får nye konkrete kompetencer, fortæller kursisterne altid, at det har stor betydning at møde ildsjæle fra andre foreninger. Kurserne er således også en oplagt mulighed for at udvide dit netværk og få ny inspiration fra andre foreningers arbejde.  

 

Tidligere har vi blandt andet afholdt kurser i:

 • Organisationsudvikling

 • Fundraising

 • Rekruttering af frivillige

 • Konflitkthåndtering

 

Følg os på Facebook for information om aktuelle kurser, eller tilmeld dig vores mailingliste her og få information om aktuelle kurser direkte i din inbox.

 

Hvis du har forslag til nye workshops eller kurser, er du desuden altid velkommen til at kontakte os.
 

 

Start en forening

I Danmark kan alle oprette en forening. Der findes ingen lovgivning, der bestemmer, hvordan jeres forening skal se ud, hvilke poster I skal have i bestyrelsen, eller hvad der skal stå i jeres vedtægter.

En forening er netop en organisationsform, der egner sig godt til, hvis I selv vil bestemme, hvordan I bedst arbejder for jeres sag. 

En forening kan være en god idé, hvis I: 

- Gerne vil skabe en organisation, der er åben for alle

- Gerne vil skabe en demokratisk organisation, hvor alle beslutninger træffes af medlemmerne

- Selv vil bestemme, hvordan organisationen skal oprettes og drives uden at være underlagt nogen lovgivning

- Ikke har nogen kapital til at starte organisationen op med

- Vil gøre det så let som muligt i fremtiden at ændre formål eller nedlægge organisationen igen

Selvom der ikke findes regler for, hvordan netop jeres forening skal se ud, findes der visse traditioner for, hvordan foreninger drives. Det kan blandt andet være i forhold til, hvordan I træffer beslutninger og indholdet af jeres vedtægter. Desuden kan foreninger være underlagt lovgivning fra andre områder, fx persondataloven, erstatningsansvar eller eventuelt medarbejderansvar.  

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har lavet en guide med gode råd og overvejelser i forbindelse med at starte en forening, som du kan finde her

 

Frivilligcentret står desuden klar til sparring og rådgivning i forhold til opstart af nye foreninger. Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

 

 • Formål med foreningen (hvad – hvorfor – for hvem?) ​

 • Hvordan foreningen skal organiseres?

 • Bestyrelsens sammensætning og ansvar

 • Forventede udgifter

 • Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.?

 • Vedtægter

 • Stiftende generalforsamling

 • Samarbejdspartnere

Kontakt os, hvis I vil høre mere. 


 

 
 

Find et lokale

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby råder ikke selv over lokaler, men har samlet et overblik over andre muligheder i Københavnsområdet her:

 

 • Københavns Kommune udlejer lokaler og faciliteter til folkeoplysende foreninger. Besøg deres hjemmeside her.

 • Frivilligcentret Hyltebjerggård udlejer foreningslokaler i Vanløse. Læs mere her.

 • EnergiCenter Voldparken i Husum udlejer idræts- og foreningslokaler. Læs mere her.

 • Frivilligcenter Amager står for udlejning af lokaler i Foreningshuset Sundholm 8. Læs mere her.

 

Kontakt os endelig, hvis du kender til andre muligheder for lokaleleje, som skal med på listen.

© 2019 by Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby

Wagnersvej 19, 1. sal, 2450 København 

tlf: 61715574    mail: info@frivilligcentervsv.dk

Kontakt

 Tel: +45 61715574

E-mail: info@frivilligcentervsv.dk