Rådgivning & sparring

Koncept.jpg
rekruttering-2.jpg
Fundraising.jpg
Dokumentation.jpg
 
 

Start en forening

I Danmark kan alle oprette en forening. Der findes ingen lovgivning, der bestemmer, hvordan jeres forening skal se ud, hvilke poster I skal have i bestyrelsen, eller hvad der skal stå i jeres vedtægter.

En forening er netop en organisationsform, der egner sig godt til, hvis I selv vil bestemme, hvordan I bedst arbejder for jeres sag. 

En forening kan være en god idé, hvis I: 

- Gerne vil skabe en organisation, der er åben for alle

- Gerne vil skabe en demokratisk organisation, hvor alle beslutninger træffes af medlemmerne

- Selv vil bestemme, hvordan organisationen skal oprettes og drives uden at være underlagt nogen lovgivning

- Ikke har nogen kapital til at starte organisationen op med

- Vil gøre det så let som muligt i fremtiden at ændre formål eller nedlægge organisationen igen

Selvom der ikke findes regler for, hvordan netop jeres forening skal se ud, findes der visse traditioner for, hvordan foreninger drives. Det kan blandt andet være i forhold til, hvordan I træffer beslutninger og indholdet af jeres vedtægter. Desuden kan foreninger være underlagt lovgivning fra andre områder, fx persondataloven, erstatningsansvar eller eventuelt medarbejderansvar.  

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har lavet en guide med gode råd og overvejelser i forbindelse med at starte en forening, som du kan finde her

 

Frivilligcentret står desuden klar til sparring og rådgivning i forhold til opstart af nye foreninger. Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

 

 • Formål med foreningen (hvad – hvorfor – for hvem?) ​

 • Hvordan foreningen skal organiseres?

 • Bestyrelsens sammensætning og ansvar

 • Forventede udgifter

 • Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.?

 • Vedtægter

 • Stiftende generalforsamling

 • Samarbejdspartnere

Kontakt os, hvis I vil høre mere. 
 

 

Bliv en del af Frivilligcentrets netværk

Som forening kan du samarbejde med frivilligcentret og være med til at udvikle og styrke frivilligheden, eller afprøve nye metoder og koncepter, som skal styrke det frivillige engagement i din forening og foreningslivet generelt. Vores arbejde og projekter tager altid udgangspunkt i konkrete behov og problemstillinger, vi møder gennem dialog og samarbejde med foreninger, og vi er derfor altid på udkig efter nye samarbejdspartnere.

Projekterne og samarbejdet kan blandt andet handle om:  


Metodeudvikling af frivillige initiativer

Frivilligcentret arbejder målrettet for at udvikle og kvalificere nye metoder. Det kan fx handle om god velkomst og inklusion i foreninger, om udvikling af gode samarbejder på tværs af sektorer, og om hvordan vi kan engagere mennesker med forskellige behov og forudsætninger i frivilligt arbejde. Lige nu arbejder vi blandt andet på at afprøve forskellige organiseringsformer, der skal bane vejen for, at flere mennesker med handicap deltager i frivilligt arbejde. Du kan læse mere her. 
 

Rekruttering og organisering af frivillige

Frivilligcentret afprøver og udvikler løbende koncepter for rekruttering og organisering af frivillige, som matcher foreningers behov med de efterspørgsler, vi oplever blandt potentielle frivillige. Frivilligcentret har blandt andet udviklet et koncept for rekruttering og organisering af unge frivillige, som tager udgangspunkt i, at mange unge efterspørger fleksibilitet og kortvarige frivilligopgaver, mens mange foreninger efterspørger kontinuerlige og stabile frivillige - læs mere om konceptet gruppefrivillighed her.

Opbygning af nye tværsektorielle samarbejder
Frivilligcentret har et bredt netværk blandt uddannelsesinstitutioner, kommunale aktører og virksomheder, som ønsker at samarbejde med civilsamfundsaktører og understøtte det frivillige engagement i lokalområdet. Vores arbejde handler dels om, hvad der skal til for at udvikle gode og bæredygtige samarbejder, hvordan der tages højde for ligheder og forskelle mellem forskellige organisationstyper, samt hvordan vi sikrer større kendskab på tværs af sektorer.

​Frivilligcentret får løbende kontakt til både enkeltpersoner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som gerne vil ud og gøre en forskel i de københavnske foreninger, ligesom vi løbende får kendskab til forskellige samarbejdsmuligheder på tværs af lokale foreninger. Vi vil gerne udvide vores kendskab og netværk til relevante foreninger, vi kan henvise til i disse sammenhænge, og vi har derfor lavet et spørgeskema til foreninger. Ved at udfylde skemaet bliver din forening en del af frivilligcentrets netværk, og på baggrund af oplysningerne du udfylder, vil vi kontakte dig, hvis der opstår relevante samarbejdsmuligheder eller kontakt til potentielle nye frivillige.


Har du idéer til nye måder at organisere frivillige på, ønsker du at samarbejde med en virksomhed eller kommune, eller ønsker du at udvikle et nyt projekt sammen med frivilligcentret, er du meget velkommen til at kontakte os.  

Du kan også læse mere om andre projekter, vi har lavet i samarbejde med foreninger her.

 

Workshops og kurser

Som en del af vores indsats for at styrke lokale foreninger afholder vi løbende forskellige workshops og kurser for frivillige og ansatte i frivillige organisationer. Udover at deltagerne får nye konkrete kompetencer, fortæller kursisterne altid, at det har stor betydning at møde ildsjæle fra andre foreninger. Kurserne er således også en oplagt mulighed for at udvide dit netværk og få ny inspiration fra andre foreningers arbejde.  

 

Tidligere har vi blandt andet afholdt kurser i:

 • Organisationsudvikling

 • Fundraising

 • Rekruttering af frivillige

 • Konflitkthåndtering

 

Følg os på Facebook for information om aktuelle kurser, eller tilmeld dig vores mailingliste her og få information om aktuelle kurser direkte i din inbox.

 

Hvis du har forslag til nye workshops eller kurser, er du desuden altid velkommen til at kontakte os.
 

Find et lokale

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby råder ikke selv over lokaler, men har samlet et overblik over andre muligheder i Københavnsområdet her:

 

 • Københavns Kommune udlejer lokaler og faciliteter til folkeoplysende foreninger. Besøg deres hjemmeside her.

 • Frivilligcentret Hyltebjerggård udlejer foreningslokaler i Vanløse. Læs mere her.

 • EnergiCenter Voldparken i Husum udlejer idræts- og foreningslokaler. Læs mere her.

 • Frivilligcenter Amager står for udlejning af lokaler i Foreningshuset Sundholm 8. Læs mere her.

 

Kontakt os endelig, hvis du kender til andre muligheder for lokaleleje, som skal med på listen.