Metoder til samskabelse og tværsektorielt samarbejde

Samskabelse.png

Vi og vores mange samarbejdspartnere er alle optagede af, hvordan vi skaber de bedste velfærdsløsninger, og vi tror på, at det ofte vil være i samarbejde med hinanden. Vi er derfor meget engageret i selv at være en del af udviklingen og udbredelsen af metoder for gode samarbejder. Som frivilligcenter er samarbejde med foreninger, det offentlige og erhvervslivet en vigtig del af vores organisations dna. Vi gør sjældent noget alene, men forsøger altid at række ud og involvere partnere i vores lokalområde - det, tror vi på, giver de bedste løsninger for ny velfærd. Derfor er samskabelse og det at udvikle nye løsninger i ligeværdige fællesskaber, noget, vi har prioriteret højt de sidste mange år. Og vi har gode erfaringer fra blandt andet samskabelsesprojekter med Københavns Kommunes ældrepleje, bosteder for psykisk sårbare, gymnasier, virksomheder og en lang række foreninger. Vi har udviklet vores eget metodehæfte om, hvordan man kan gribe samskabelsesprocessen an fra start til slut, som vi håber, at man på tværs af sektorer kan finde inspiration i. Nogle af de vigtigste ting at være opmærksom på, er:
 

  • Involvér alle parter i samskabelsesprojektet i at definere projektets formål. Herunder særligt målgruppen for projektet, så det sikres, at projektet ikke skabes på baggrund af forkerte antagelser.
     

  • Skab klare rammer for samarbejdet. Hvis processen skal være frugtbar, er det vigtigt at sikre, at den eller de aktører, man ønsker at samskabe med, faktisk ved, hvad det indebærer. Det er frivilligcentrets erfaring, at en uklar rollefordeling baseret på mundtlige aftaler kan være en hæmsko for processen og dermed for resultatet af indsatsen.
     

  • Diskuter forankring løbende hele tiden. Særligt hvis projektet er fondsstøttet, er der ofte en udløbsdato, hvor økonomien stopper, og aktiviteterne derfor skal køres videre på en ny måde.

Læs mere om metoden og vores anbefalinger, når metoden skal omsættes til lokal praksis (klik på billedet nedenfor).

Se hovedkonklusioner og anbefalinger fra samskabelsesprojektet Skal vi følges? 

(klik på billedet nedenfor).