Inklusion i foreningslivet

Frivilligcentret tror på, at frivilligt arbejde kan have afgørende positive virkninger for den, der udfører frivilligt arbejde. At udvikle nye metoder til at støtte målgrupper, der af forskellige årsager kan have svært ved at blive frivillige på egen hånd, er ofte et grundelement i de projekter, vi engagerer os i.  
 

En af de målgrupper, vi særligt har beskæftiget os med, er psykisk sårbare. Blandt andet har frivilligcentret gennem pilotprojektet “Det første skridt” søgt at matche psykisk sårbare borgere med foreninger, hvor de kan udføre en frivillig indsats. Indsatserne har vist, at frivilligt arbejde kan skabe bedring for denne gruppe af borgere, og at frivillige foreninger med relativt enkle metoder kan rekruttere og engagere psykisk sårbare og få nye dedikerede frivillige ud af det. Vi har brugt vores erfaringer til at udvikle et metodehæfte, der kan inspirere frivillige foreninger til at inkludere denne gruppe af engagerede, dedikerede og loyale frivillige. Se metodehæftet her

© 2019 by Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby

Wagnersvej 19, 1. sal, 2450 København 

tlf: 61715574    mail: info@frivilligcentervsv.dk

Kontakt

 Tel: +45 61715574

E-mail: info@frivilligcentervsv.dk