Gruppefrivillighed - en ny metode til at engagere unge som frivillige

Gruppefrivillighed (1).png

Unge frivillige kan bringe en masse ny viden og energi til frivillige foreninger, hvis man forstår at gribe rekrutteringen og fastholdelsen an på en måde, som giver mulighed for en høj grad af fleksibilitet for de unge. Det kan dog være en svær øvelse, hvis man som forening er vant til at efterspørge frivillige, der forpligter sig på faste vagter langt ud i fremtiden.
 

Gruppefrivillighed er en metode til at imødekomme modsætningerne mellem unges behov for fleksibilitet og foreningers behov for kontinuitet, og det har allerede vist sig, at den virker i flere sammenhænge. Gruppefrivillighed som metode indebærer, at en gruppe frivillige bliver tilknyttet en eller flere foreninger, hvor de i fællesskab har ansvar for at sikre, at der er frivillige til at udføre udvalgte opgaver på faste dage i foreningerne. Metoden er afprøvet i samarbejde med to ungdomsuddannelser og fem foreninger og har taget udgangspunkt i, at de unge internt i skolernes frivilliggrupper har kunnet melde sig til og fra opgaver og løbende hjælpe hinanden, hvis en bliver forhindret i at tage sin vagt. Foreningerne oplever på denne måde en kontinuitet, idet de hver uge er sikret et fast flow af frivillige fra gruppen, ligesom foreningen slipper for den administration og koordinering, der ligger i at skulle forholde sig til til- og frameldinger fra de enkelte frivillige. Metoden bryder altså med en af de centrale udfordringer, som både frivilligcentrets egne erfaringer og forskning på området peger på: unge efterspørger fleksible og kortvarige frivilligopgaver, i modsætning til foreninger, som ønsker en stabil og kontinuerlig frivilligindsats.

Forpligtelsen til foreningerne er under denne organisering gruppebaseret frem for individuel, og metoden har særligt potentiale som springbræt for nye frivillige, fordi det skaber tryghed for den enkelte, som ikke står alene om ansvaret for foreningen - og som også oplever at være en del af et fællesskab med andre frivillige.

 

I løbet af de otte måneder, hvor vi afprøvede metoden, er over 100 unge blevet engageret i fem foreninger, og de melder alle, at de gerne vil fortsætte med at samarbejde.