Følgeordninger - en tryg indgang til foreningslivet

Følgeordning.png

Foreninger og frivillige organisationer er oplagte steder at møde nye mennesker, og deltagelse i foreningsaktiviteter eller frivilligt arbejde kan for mange være en vej ud af ensomhed og isolation. Men for en del mennesker er det ikke helt så let at komme i gang, og det at opsøge nye aktiviteter og fællesskaber kan føles uoverskueligt og grænseoverskridende. Her kan følgeordninger være en virksom metode.

Følgeordninger består af frivillige, som tilbyder borgere, der har svært ved at komme i gang på egen hånd, at hjælpe med at identificere relevante aktiviteter, følge, bygge bro og sikre en god start i foreningerne. Følgeordninger er efterhånden et koncept, som er afprøvet af forskellige organisationer og for forskellige målgrupper rundt om i landet. Frivilligcentret har også drevet en følgeordning for ensomme og isolerede københavnere, og har på baggrund af erfaringerne fra projektet samt dialogen med andre organisationer, der driver følgeordninger, samlet otte gode råd målrettet andre aktører, der arbejder med eller ønsker at iværksætte lignende frivillige følgeordninger.

Find de gode råd her.