KONCEPTER & METODER

 
Gruppefrivillighed (1).png
Eventfrivillighed.png
Virksomhedsfrivillighed.png
Fagfrivillighed.png
Samskabelse.png
Inklusion i foreningsliv.png
Følgeordning.png
Grib Sagen.png

PROJEKTER

Skal vi følges? 

  • I samarbejde med Center City under Socialforvaltningen i Københavns Kommune gennemfører vi aktuelt en 3-årig indsats fra 2018-2020, som handler om at udvikle nye frivillige aktiviteter for beboere på socialpsykiatriske bosteder. Mange psykisk syge borgere lider af en høj grad af isolation og ensomhed, og projektet søger at bryde med dette ved at tilbyde borgerne nye aktiviteter, netværk og relationer gennem frivilligaktiviteter på botilbuddene samt at bygge bro til foreninger uden for botilbuddene. Frivilligcentret udvikler nye samarbejder mellem botilbuddene og eksisterende foreninger, samt rekrutterer frivillige til at lave nye aktiviteter.

Frivillig- og foreningsformidling for flygtninge

  • I samarbejde med Welcome House, som er et indkvarterings- og aktivitetshus for nytilkomne flygtninge i Københavns Kommune, vil vi gennem et et-årigt pilotprojekt i 2019 bane vejen for, at flere flygtninge bliver en del af foreningslivet. Projektet tager udgangspunkt i etableringen af en satellitrådgivning i Welcome House, hvor projektlederen fra frivilligcentret tilbyder beboere og besøgende hjælp og rådgivning i forhold til at komme i gang i foreninger som deltagere eller frivillige.

Frivillig - en del af fællesskabet

  • I samarbejde med “Sammenslutningen af Unge Med Handicap” vil vi over en 2,5-årig periode fra 2019-2021 introducere unge med større fysiske eller psykiske handicaps, som går på STU’er (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i København, til mulighederne for at lave frivilligt arbejde. Projektet tager udgangspunkt i, at der er brug for en målrettet og håndholdt indsats for at overkomme de barrierer, der forhindrer unge med handicap i at engagere sig i ordinære foreninger, og dermed mindske ensomheden og øge livskvaliteten for målgruppen.
     

Eventfrivillighed 

  • I samarbejde med København Kommunes Center for Fleksible Indsatser og Boformer (FIBO) og Cph Volunteers har vi igangsat en indsats, som skal introducere og engagere anbragte unge til frivilligt arbejde gennem konceptet ’eventfrivillighed’. Eventfrivillighed er karakteriseret ved en høj grad af midlertidighed og lav grad af forpligtelse, som kan gøre det lettere at tilpasse frivilligheden til den enkeltes behov, og derfor har stort potentiale til at introducere sårbare målgrupper til frivilligt arbejde. Formålet er at give de unge smag for frivilligt arbejde, som på sigt kan føre til involvering i mere stabile og tilbagevendende frivillige fællesskaber.

Nye veje til frivillige fællesskaber for mennesker med handicap 

  • I samarbejde med Center for Selvstændig Boformer og Beskæftigelse og venskabsforeningen Venner af Captum vil fra 2019-2021 afprøve nye veje til at engagere mennesker med handicap i frivilligt arbejde, så målgruppen får mulighed for at bruge og udvikle kompetencer i civilsamfundsfællesskaber og tage aktivt del i samfundet. Projektet vil udvikle og afprøve fire forskellige organiseringer af det frivillige arbejde for at afdække, hvilken betydning de forskellige organiseringsformer har for borgernes engagement og fastholdelse i aktiviteterne. Der er tale om event-frivillighed, peer-to-peer indsats via en telefonlinje, nye koncepter for at inkludere målgruppen som faste frivillige i eksisterende foreninger samt udvikling og gennemførelse af et iværksætterforløb, hvor målgruppen bliver aktive medskabere af nye aktiviteter. Projektet er støttet af Velux Fonden.

 

TIDLIGERE PROJEKTER

 

© 2019 by Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby

Lyrskovgade 4, 4. sal    1758 København V

tlf: 61715574    mail: info@frivilligcentervsv.dk

Kontakt

 Tel: +45 61715574

E-mail: info@frivilligcentervsv.dk