KONCEPTER & METODER

 
Gruppefrivillighed (1).png
Eventfrivillighed.png
Virksomhedsfrivillighed.png
Fagfrivillighed.png
Samskabelse.png
Inklusion i foreningsliv.png
Følgeordning.png
Grib Sagen.png

PROJEKTER

Gruppefrivillighed - Unge griber sagen sammen

Projektet er et 3-årigt projekt, som kører fra 2020-2022 og er støttet af Tuborgfondet. 

Projektet er et metodeudviklingsprojekt, der handler om at engagere unge i 10. klasse og på erhvervsskoler i frivilligt arbejde gennem frivilligcentrets metode "gruppefrivillighed", som vi har arbejdet med på et gymnasium og en SOSU-skole i København. I projektet skal vi samarbejde med fem frivilligcentre fra forskellige dele af landet og afprøve metoden i deres lokalområde på uddannelsesinstitutioner og i foreninger. Formålet er dels at afprøve metoden i forhold til nye målgrupper og dels at teste metodens skalerbarhed med henblik på, at endnu flere frivilligcentre kan arbejde med gruppefrivillighed, og flere unge kan blive frivillige. 
Se mere om metoden her.

Kontaktperson på projektet: sanne@frivilligcentervsv.dk

Nye veje til frivillige fællesskaber for mennesker med handicap

Projektet er et stort 3-årigt projekt, som startede op i maj 2019 og løber indtil udløbet af april 2022. Projektet er et partnerskab mellem os i frivilligcentret, Københavns Kommunes Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse og venskabsforeningen Venner af Captum. Projektet er støttet af Veluxfonden.

Projektet er et metodeudviklingsprojekt, så udover at have til formål at engagere 150 københavnere med handicap som frivillige, handler projektet også om at afprøve forskellige frivilligformer og indsamle viden om, hvordan og hvorvidt de virker for målgruppen.  
Mere konkret arbejder vi med fire metodespor: 1) eventfrivillighed, 2) peer-to-peer i form af en telefonlinje for og af mennesker med handicap, 3) forankrede frivilligfælleskaber, som handler om at engagere målgruppen som frivillige i etablerede foreninger, 4) projektmager-sporet, hvor vi hjælper målgruppen med at udvikle og realisere deres egne ideer til nye frivilligaktiviteter.

Kontaktperson på projektet: katja@frivilligcentervsv.dk

Frivillig- og foreningsformidling for flygtninge

Projektet var et 1-årigt pilotprojekt støttet af Københavns Kommunes §18, der nu fortsættes og videreudvikles i en 2-årig periode fra 2020-2021.
I samarbejde med Welcome House, som er et indkvarterings- og aktivitetshus for nytilkomne flygtninge i Københavns Kommune, arbejder vi for, at flere voksne og unge med flygtningebaggrund bliver en del af det lokale foreningsliv. I projektet har vi etableret foreningsformidling, som fast aktivitet i Welcome House, hvor beboere og andre med flygtningebaggrund får rådgivning og hjælp. Vi har desuden arrangeret ture for grupper ud i foreninger med det formål at give dem mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter, inden de tilmelder sig foreningen.

Kontaktperson på projektet: sanne@frivilligcentervsv.dk

Frivillig - en del af fællesskabet

I samarbejde med “Sammenslutningen af Unge Med Handicap” vil vi over en 2,5-årig periode fra 2019-2021 introducere unge med større fysiske eller psykiske handicaps, som går på STU’er (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i København, til mulighederne for at lave frivilligt arbejde. Projektet tager udgangspunkt i, at der er brug for en målrettet og håndholdt indsats for at overkomme de barrierer, der forhindrer unge med handicap i at engagere sig i ordinære foreninger, og dermed mindske ensomheden og øge livskvaliteten for målgruppen.

Kontaktperson på projektet: sanne@frivilligcentervsv.dk
 

En del af byen 

Projektet er et 3-årogt projekt fra 2021-2023 støttet af paragraf 18-midler fra Københavns Kommune med det formål at mindske social isolation og ensomhed blandt udsatte borgere, der bor og lever størstedelen af deres liv på offentlige institutioner. I projektet arbejder vi på at engagere unge fra lokale uddannelsesinstitutioner som frivillige til at tage udsatte borgere med på cykelture rundt i lokalområdet. Vi samarbejder blandt andet med Rysensteen Gymnasium, hvor de unge hver uge tilbyder cykelture på rickshaw cykler for borgere med handicap på Lavuk Stjernen og borgere med alkoholdemens på Bryggergården. Projektet har desuden fokus på at opstarte en række nye aktiviteter, der skal sikre, at endnu flere får mulighed for at være en del af samfundets fællesskaber og byens tilbud. Det skal ske ved at udvide samarbejdet med nye institutioner, tilbyde cykelture med formidling af kultur-, natur-, og historie- oplevelser i samarbejde med pædagoguddannelsen fra Københavns Professionshøjskole. 

Ressourcer i spil

I samarbejde med med FriSe - Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og to andre frivilligcentre gennemfører vi en målrettet indsats om at engagere foreningsuvante unge i frivillige fællesskaber med midler fra Socialstyrelsens pulje SærligSoc. Det gør vi i samarbejde med HF & VUC KBH SYD med fokus på at flere udsatte unge bliver engageret i foreningslivet som frivillige på lige fod med andre unge, så de oplever at føle sig nyttige og som en eftertragtet ressource. Det skal ske ved at skabe flere indgange og anledninger til, at de unge kan finde frivillige fællesskaber, som matcher deres interesser, behov og ressourcer, så de oplever glæden ved at tage aktiv del i et meningsfuldt fællesskab. Det vil samtidig medvirke til, at de unge har et fællesskab og et socialt liv efter deres uddannelse, hvormed risikoen for øget ensomhed og forringet livskvalitet mindskes. 

Kontaktperson på projektet: sanne@frivilligcentervsv.dk

 

 

TIDLIGERE PROJEKTER

 
Projekt ud og se

Projekt ud og se

2019 - 2020

Skal vi følges?

Skal vi følges?

2018 - 2020

Eventfrivillighed

Eventfrivillighed

Gruppefrivillighed

Gruppefrivillighed

2018

Frivilllig Kulturformidling

Frivilllig Kulturformidling

for borgere med handicap 2016-2018

Fællesskab Nu

Fællesskab Nu

2016-2017

Anbragte unge som frivillige

Anbragte unge som frivillige

2017-2018

Følgesvendsnetværket

Følgesvendsnetværket

2017-2018

Projekt Frivillig

Projekt Frivillig

2013-2017

Fællesskab og frivillighed

Fællesskab og frivillighed

for ældre på plejehjem 2015-2017

Sammen skaber vi

Sammen skaber vi

2016-2018

Samfundstjeneste i foreninger

Samfundstjeneste i foreninger

2016-2017