For foreninger

Som forening kan du samarbejde med frivilligcentret og være med til at udvikle og styrke frivilligheden, eller afprøve nye metoder og koncepter, som skal styrke det frivillige engagement i din forening og foreningslivet generelt. Vores arbejde og projekter tager altid udgangspunkt i konkrete behov og problemstillinger, vi møder gennem dialog og samarbejde med foreninger, og vi er derfor altid på udkig efter nye samarbejdspartnere.

Projekterne og samarbejdet kan blandt andet handle om:  


Metodeudvikling af frivillige initiativer

Frivilligcentret arbejder målrettet for at udvikle og kvalificere nye metoder. Det kan fx handle om god velkomst og inklusion i foreninger, om udvikling af gode samarbejder på tværs af sektorer, og om hvordan vi kan engagere mennesker med forskellige behov og forudsætninger i frivilligt arbejde. Lige nu arbejder vi blandt andet på at afprøve forskellige organiseringsformer, der skal bane vejen for, at flere mennesker med handicap deltager i frivilligt arbejde. Du kan læse mere her. 
 

Rekruttering og organisering af frivillige

Frivilligcentret afprøver og udvikler løbende koncepter for rekruttering og organisering af frivillige, som matcher foreningers behov med de efterspørgsler, vi oplever blandt potentielle frivillige. Frivilligcentret har blandt andet udviklet et koncept for rekruttering og organisering af unge frivillige, som tager udgangspunkt i, at mange unge efterspørger fleksibilitet og kortvarige frivilligopgaver, mens mange foreninger efterspørger kontinuerlige og stabile frivillige - læs mere om konceptet gruppefrivillighed her.

Opbygning af nye tværsektorielle samarbejder
Frivilligcentret har et bredt netværk blandt uddannelsesinstitutioner, kommunale aktører og virksomheder, som ønsker at samarbejde med civilsamfundsaktører og understøtte det frivillige engagement i lokalområdet. Vores arbejde handler dels om, hvad der skal til for at udvikle gode og bæredygtige samarbejder, hvordan der tages højde for ligheder og forskelle mellem forskellige organisationstyper, samt hvordan vi sikrer større kendskab på tværs af sektorer.

​Frivilligcentret får løbende kontakt til både enkeltpersoner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som gerne vil ud og gøre en forskel i de københavnske foreninger, ligesom vi løbende får kendskab til forskellige samarbejdsmuligheder på tværs af lokale foreninger. Vi vil gerne udvide vores kendskab og netværk til relevante foreninger, vi kan henvise til i disse sammenhænge, og vi har derfor lavet et spørgeskema til foreninger. Ved at udfylde skemaet bliver din forening en del af frivilligcentrets netværk, og på baggrund af oplysningerne du udfylder, vil vi kontakte dig, hvis der opstår relevante samarbejdsmuligheder eller kontakt til potentielle nye frivillige.


Har du idéer til nye måder at organisere frivillige på, ønsker du at samarbejde med en virksomhed eller kommune, eller ønsker du at udvikle et nyt projekt sammen med frivilligcentret, er du meget velkommen til at kontakte os.  

Du kan også læse mere om andre projekter, vi har lavet i samarbejde med foreninger her.

Samarbejdspartnere

FriSe

FriSe

Center for Frivilligt Socialt Arbejd

Center for Frivilligt Socialt Arbejd

Frivilligrådet

Frivilligrådet

Copenhagen Volunteers

Copenhagen Volunteers

Frivilligjob.dk

Frivilligjob.dk