INTRODUKTIONSWORKSHOP
VARIGHED: 1-2 timer             DELTAGERE: 10-40 UNGE, UNDERVISERE, EVT FORENING
Oplæg 5.jpg
Oplæg 3x.jpg

På SOSU-H i København bliver alle nye elever på grundforløb tilbudt muligheden for at være frivillige under deres uddannelse.
Hvert år afvikler frivilligcentret en introduktionsworkshop sammen med foreningen Hverdagsaktivisterne, som får eleverne til aktivt at diskutere og reflektere over deres egen rolle som frivillige og hvilken betydning det kan have for dem. 

Som afslutning på hver workshop kan eleverne helt uforpligtende tilmelde sig et besøg i foreningen, hvor de kan afprøve frivilligopgaven på egen krop før de endeligt beslutter om de vil være frivillige.

Billedet er taget i 2018, hvor 32 elever dannede deres egen frivilliggruppe, som hver uge skiftedes til at være frivillige på Hverdagsaktivisternes miljørunder. 

Se film her

Formål

Denne workshop har til formål at introducere de unge til frivilligt arbejde og til muligheden for at blive del af en frivilliggruppe på skolen. Derudover har den til formål at skabe refleksioner hos de unge om deres egne potentialer og ressourcer for at blive frivillige. 

 

Vær opmærksom på
Det er første gang, du møder de unge og skal vække deres interesse for at engagere sig. Nogle af de unge har måske været frivillige før, mens andre har stiftet meget lidt bekendtskab med frivilligt arbejde. Når du skal udføre workshoppen, er det derfor vigtigt at have en nysgerrig og spørgende tilgang til de unge og skabe et rum, hvor der ikke er dumme spørgsmål eller forkerte svar. Workshoppen er tilrettelagt, så alle unge skal bruge sig selv aktivt og tage stilling løbende, og til at de som gruppe kan være med til at påvirke hinandens lyst og mod til at blive frivillige. Det er vigtigt, at introduktionsworkshoppen ikke udelukkende foregår via envejskommunikation, og derfor indgår der en eller flere øvelser, som tilskynder til aktivitet, bevægelse og refleksioner. Du kan med fordel få foreninger og undervisere til at være med i øvelserne, så alle engagerer sig i workshoppen, og der skabes et positivt rum for deltagelse.

 

Forberedelse

 • Lav evt. slidehow (se skabelon)

 • Hav planlagt dato og sted for Informations- og oplæringsmøde i foreningen på forhånd, så I kan præsentere de unge for et konkret næste skridt

 

Sådan gør du

 1. Præsenter dig selv, foreningerne og dagens program.

 2. Spørg åbent til de unges erfaringer: Hvem har været frivillige før? Hvor har I været frivillige? Kender I andre steder, man kan være frivillige? Hvorfor har I været frivillige?
  Det er godt hurtigt at få de unge på banen, og det kan være med til at give dig indtryk af, hvad deres erfaringer er.  

 3. Vis evt. film om gruppefrivillighed, hvor andre unge fortæller om deres oplevelser. 

 4. Fortæl om frivilliggruppen på skolen og om kort om konceptet ’gruppefrivillighed’. Læg vægt på, at det er et fleksibelt tilbud for de unge, hvor de kan justere deres frivillige indsats efter behov, samt at de kan være frivillige sammen med deres venner og derfor aldrig vil stå alene med en opgave.

 5. Præsentation af foreningen, dens aktivitet og frivilligopgaver. For de unge er det mest interessant, hvad de skal være med til, og hvad sagen er, og ikke nødvendigvis information om medlemstal og grundlæggelse af foreningen. 

 6. Lav en eller flere refleksionsøvelser (Ø1: Dilemmaøvelse Ø2: Hjørneøvelse. Find inspiration hertil i materialesamlingen). Her får du de unge til at reflektere over generelle spørgsmål om frivilligt arbejde, deres egne bekymringer, motivationer og drømme med fokus på, hvordan de kan se sig selv som en ressource i det frivillige arbejde. 

 7. Fortæl om informations- og oplæringsmødet i foreningen. Vær konkret med dato og tid. Læg vægt på, at mødet er helt uforpligtende, og at alle må deltage, selvom de ikke ved, om de vil være frivillige. Få de unge til at skrive sig på tilmeldingsblanketten til informationsmødet og fortæl, at du sender mere information ud til alle inden mødet.  

 8. Afsluttende spørgsmål og tak for i dag

MATERIALER

Ø1: Dilemmaøvelse

Ø2: Hjørneøvelse

Slideshow

Film om unge og gruppefrivillighed

Skabelon til tilmeldingsblanket