INFORMATIONS- OG OPLÆRINGSMØDE I FORENINGEN
VARIGHED: 1-2 TIMER     DELTAGERE: 10-20 UNGE, UNDERVISER OG EVT. FORENING

Formål

Formålet med aktiviteten er, at de unge møder foreningen, andre frivillige og brugere samt hører om foreningens arbejde og frivilligopgaver. Samtidig er det her, de unge skal klædes på til at varetage den specifikke frivilligopgave, som de har ansvaret for.

 

Hav opmærksomhed på

Vær opmærksom på, at det for nogle af de unge først er til dette møde, de beslutter, om de vil være frivillige. Der skal derfor være plads til, at de kan stille spørgsmål.
Til mødet bliver den endelige frivilliggruppe dannet, og de unge skal derfor gerne være klar og rustet til at gå i gang med deres frivilligopgave, når mødet er slut.
 

Forberedelse

 • Lav aftaler med forening om program og roller

 • Medbring snacks eller drikke til de unge

 • Medbring skabelon til vagtplan online eller fysisk – herunder hav afklaret eventuelle ferie- og lukkedag hos både forening og de unges skole

 • Opret online mødested
   

Sådan gør du

 

 1. Præsenter jer selv, foreningen og dagens program

 2. Runden rundt – giv de unge mulighed for at præsentere sig selv

 3. Foreningen fortæller overordnet om deres arbejde, om borgerne og mere specifikt om frivilligopgaven

 4. Rundvisning på stedet

 5. Oplæring i frivilligopgave – det varierer, hvor meget og hvilken form for oplæring frivilligopgaverne kræver. Det virker godt, hvis de unge kan prøve opgaverne i praksis – hvis de skal cykle rickshaws, skal de prøve dem, hvis de skal stå i en genbrugsbutik, kan de prøve at stå ved kassen osv. Vær opmærksom på, om nogle af de unge føler sig utrygge eller synes, opgaverne kan være grænseoverskridende – fortæl, at der er plads til at vokse med opgaven, og at der ikke er forventning om, at de skal kunne det hele første gang. Og ligeledes at de altid vil være minimum 2 om opgaven, og derfor aldrig står alene

 6. Lav vagtplan – nu er I nået til, at de unge skal beslutte, om de vil være frivillige. Medbring vagtplan, og udfyld den sammen med de unge. Lad de unge selv melde ind, hvornår de kan være frivillige. For nogle unge er det trygt, hvis de er delt i makkerpar, og er frivillige med den samme person hver gang. Det er en god ide at udfylde vagtplanen for min. et halvt år ad gangen for at mindske løbende koordinering. Fortæl de unge, at de internt har ansvar for at bytte vagter med hinanden.  

 7. Online mødested – bed de unge om at tilmelde sig den online gruppe, som fx kan oprettes på facebook.  Det er her, vagtplanen ligger, her de unge internt skal bytte vagter og koordinere med hinanden, og her alle beskeder bliver sendt ud. Spørg evt. de unge, om de bruger Facebook, eller om de har andre forslag til, hvor de kan mødes online.
   

 8. Afsluttende spørgsmål og tak for i dag.

MATERIALER